HTC Desire 530‎

Guide Downloads

< < Menu

Retuširanje fotografija ljudi

 1. U Editor fotografija odaberite fotografiju koju želite urediti.

  Pogledajte Odabir fotografije za uređivanje da biste saznali kako.

 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. U meniju koji se otvori dodirnite Retuširanje.
 4. Odaberite facijalno retuširanje za primenu, a zatim odredite njegova podešavanja.
 5. Dodirnite .
 6. Dodirnite , a zatim dodirnite za prebacivanje između fotografija pre i posle izmena.
 7. Dodirnite za čuvanje promena.

  Uređena fotografija sačuvana je kao nova fotografija. Originalna fotografija ostaje nepromenjena.

Popravljanje crvenih očiju na fotografijama

 1. U Editor fotografija odaberite fotografiju koju želite urediti.

  Pogledajte Odabir fotografije za uređivanje da biste saznali kako.

 2. Dodirnite za otvaranje menija.
 3. U meniju koji se otvori dodirnite Osnove.
 4. Dodirnite , a zatim dodirnite .
 5. Dodirnite za čuvanje promena.

  Uređena fotografija sačuvana je kao nova fotografija. Originalna fotografija ostaje nepromenjena.

Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?