HTC Desire 530‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Upravljanje obaveštenjima aplikacija

Možete odabrati prioritet, osetljivost i više.
  1. Na Početnom ekranu dodirnite > Podešavanja > Zvuk i obaveštenja.
  2. Dodirnite Upravljaj obavešt. o aplikac., a zatim dodirnite aplikaciju za podešavanje.

    Takođe, možete pritisnuti i držati obaveštenja u panelu obaveštenja, a zatim dodirnuti .

  3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. pored opcije koju želite da prebacite.
Podešavanja za obaveštenja aplikacija primenjuju se na obaveštenja na panelu Obaveštenja i zaključanom ekranu.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?