HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Prenos sadržaja sa Android telefona

Na svom starom Android telefonu preuzmite HTC alatka za prenos i upotrebite ga za prenos sadržaja na svoj HTC 10.

Vrste lokalno sačuvanog sadržaja na Vašem starom telefonu koje HTC alatka za prenos može preneti obuhvataju kontakte, poruke, muziku, fotografije, video-zapise i neka podešavanja. Više vrsta podataka, kao što su istorija poziva, e-mail nalozi i neka podešavanja HTC aplikacija, mogu se preneti sa HTC telefona koji imaju HTC Sense 5.5 ili noviju verziju.

Važno: Potrebna Vam je Android 2.2 verzija ili novija kako biste na svom starom telefonu mogli upotrebljavati HTC alatka za prenos.
 1. Na Početnom ekranu, prevucite nagore a zatim dodirnite Podešavanja > Pribavi sadržaj sa drugog telefona.
 2. Odaberite želite li preneti sadržaj sa HTC Android telefona ili drugog Android telefona.
 3. Na ekranu Pribavi sadržaj sa drugog telefona dodirnite Dalje.
 4. Pratite prikazana uputstva na HTC 10 za preuzimanje HTC alatka za prenos sa Google Play Storea na vaš stari telefon, instalirajte ga i otvorite.
 5. Kada se na starom telefonu pojavi PIN, pre nego što nastavite, uverite se da se isti PIN pojavio i na novom HTC 10 telefonu.

  Ako se PIN nije prikazao, dodirnite Pokušaj ponovo na svom starom telefonu. Ako se na ekranu ne pojavi PIN, to može značiti da vaš stari telefon ne može da se poveže sa vašim novim HTC 10 telefonom. Ako se navedeno dogodi, probajte da koristite drugu metodu prenosa.

 6. Dodirnite Potvrdi na vašem starom telefonu.
 7. Na vašem starom telefonu odaberite vrste sadržaja koje želite preneti, dodirnite Prenesi, a zatim Da.
 8. Pričekajte dok se prenos ne završi.
 9. Dodirnite Završeno na oba telefona.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?