HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Prikaz nivoa energije baterije

Pogledajte nivo energije baterije odmah na statusnoj traci.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore a zatim pronađite i dodirnite Podešavanja.
  2. Dodirnite stavku Baterija.
  3. Dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. procenta baterije da biste uključili prikaz procenta baterije na statusnoj traci.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?