HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Menjanje tona zvona

Važno: Uverite se da je zvuk uključen.
  1. Na Početnom ekranu prevucite nagore i dodirnite Podešavanja > Zvuk i obaveštenje.
  2. Dodirnite Ton zvona

    Ili kod modela sa dve SIM kartice, dodirnite Mesto 1, ton zvona ili Mesto 2, ton zvona.

  3. Izaberite ton zvona sa liste.
  4. Ako želite da dodate neki ton zvona, dodirnite a zatim izaberite odakle želite da dodate ton zvona.
  5. Kada ste završili sa biranjem tona zvona, dodirnite Primeni.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?