HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Zvuk i vibracija se periodično ponavljaju kada imam nepročitana obaveštenja. Kako da ih zaustavim?

Ako vaš telefon vibrira ili emituje tiho obaveštenje u fiksnim vremenskim intervalima, možda je uključena opcija Nepročitani podsetnik na obaveštenja u podešavanjima pristupačnosti.
  1. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Pristupačnost.
  2. Dodirnite Nepročitani podsetnik na obaveštenja, a zatim dodirnite prekidač za Uklj./Isklj. da biste ga isključili.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?