HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako da proverim kolika je memorija mog telefona i koliko memorije je zauzeto?

U zavisnosti od modela telefona, dodirnite stavku Sistem > Memorija ili dodirnite Memorija u Podešavanjima da biste videli kolika je dostupna memorija telefona i koliko memorije je zauzeto.

Takođe možete da saznate kako pojedinačne aplikacije koriste memoriju.

  1. Dodirnite Korišćenje memorije od strane aplikacija da biste saznali kako aplikacije koriste memoriju.
  2. Dodirnite trenutno trajanje, a zatim izaberite vremenski period koji želite da pogledate.
  3. Dodirnite > Sortiraj po maks. korišćenju da biste videli maksimalno korišćenje memorije za aplikacija sa liste.
  4. Dodirnite ime aplikacije za koju želite da vidite detalje o njenom korišćenju memorije.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?