HTC 10‎

Korisnička uputstva

< < Menu

Kako mogu da ponovo pokrenem telefon pomoću hardverskih tastera?

Pokušajte da zadržite svaku od ovih kombinacija tastera:

  • Istovremeno zadržite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE. Otpustite tastere kada telefon zavibrira.
  • Istovremeno zadržite tastere za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE dok se telefon ne pokrene ponovo.
  • Istovremeno zadržite tastere za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA, SMANJENJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE do 2 minuta.
Na nekim telefonima, neke od ovih kombinacija mogu da uključe telefon sa ekranom Bootloader ili Režim preuzimanja. Kada se pojavi lista opcija, koristite tastere za JAČINA ZVUKA da biste upravljali listom, a zatim pritisnite taster za NAPAJANJE da biste izabrali opciju.
  • Ako vidite opciju Ponovo pokreni, idite do nje i izaberite je.
  • Ako vidite opciju Brzo pokreni, idite do nje i izaberite je. Zatim izaberite opciju Ponovo pokreni.
Napomena: Vodite računa da ne odaberete druge opcije na ekranu. Na taj način možete da poništite garanciju ili uništite svoj telefon.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete da pronadjete ono sto Vam je potrebno?