HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da ponovo pokrenem telefon pomoću hardverskih tastera?

Pokušajte da zadržite svaku od ovih kombinacija tastera:

  • Istovremeno zadržite tastere za SMANJENJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE. Otpustite tastere kada telefon zavibrira.
  • Istovremeno zadržite tastere za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE dok se telefon ne pokrene ponovo.
  • Istovremeno zadržite tastere za POVEĆANJE JAČINE ZVUKA, SMANJENJE JAČINE ZVUKA i NAPAJANJE do 2 minuta.
Na nekim telefonima, neke od ovih kombinacija mogu da uključe telefon sa ekranom Bootloader ili Režim preuzimanja. Kada se pojavi lista opcija, koristite tastere za JAČINA ZVUKA da biste upravljali listom, a zatim pritisnite taster za NAPAJANJE da biste izabrali opciju.
  • Ako vidite opciju Ponovo pokreni, idite do nje i izaberite je.
  • Ako vidite opciju Brzo pokreni, idite do nje i izaberite je. Zatim izaberite opciju Ponovo pokreni.
Napomena: Vodite računa da ne odaberete druge opcije na ekranu. Na taj način možete da poništite garanciju ili uništite svoj telefon.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?