HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Kako mogu da proverim najnovije ažurne verzije softvera na svom telefonu?

HTC je fokusiran na blagovremeno obezbeđivanje ažurnih verzija softvera za vaš telefon. Možete da podesite da vaš telefon automatski preuzima ažuriranja kada su dostupna.
  1. Povežite se na internet pomoću Wi‍-Fi.
  2. Idite na Podešavanja.
  3. Dodirnite , pretražite Ažurne verzije softvera, a zatim ga dodirnite da biste pretražili rezultate.
    Napomena: Na određenim modelima telefona, možda ćete morati da pretražite Ažuriranje sistema.
  4. Proverite da li je izabrano Automatsko preuzimanje ažuriranja sistema.
Imajte na umu da telefoni ne preuzimaju ažuriranje istovremeno, jer se ažurirane verzije distribuiraju u serijama da bi se izbeglo preopterećenje servera. Ako imate ugovor sa operaterom, ovaj proces može da potraje i duže jer uključuje odobrenja operatera na više nivoa.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?