HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li mogu da koristim adapter micro USB-na-USB tip C da bih koristio/la USB kablove koje imam?

Kao i kod USB kablova trećih strana, ovo zavisi od konstrukcije i kvaliteta adaptera koji koristite. Takvi adapteri će tehnički funkcionisati, mada ćete možda primetiti smanjenje brzine punjenja, pa čak i do oštećenja uređaja, kabla ili izvora punjenja. HTC ne nudi niti odobrava nijedan poseban brend USB adaptera.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?