HTC 10‎

Guide Downloads

< < Menu

Da li mogu da promenim stil i veličinu sistemskog fonta na telefonu?

HTC Teme vam omogućavaju da izaberete, preuzmete i primenite stil fonta na telefonu.
  1. Pritisnite i zadržite prst na početnom ekranu, a zatim dodirnite stavku Tema ili Promeni temu.
  2. Prijavite se željenim nalogom da biste pregledali dostupne fontove u prodavnici Teme.
  3. Dodirnite Drawer button za otvaranje menija. Pod opcijom Prodavnica, dodirnite Fontovi.
  4. Prođite kroz listu dostupnih fontova, dodirnite stil fonta da biste ga pregledali, a zatim dodirnite Preuzmi.
  5. Dodirnite Primeni da biste promenili stil sistemskog fonta.
  6. Otvorite bilo koju aplikaciju ili idite na Podešavanja da biste videli da li su izmene primenjene.
  7. Za promenu veličine fonta, idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Personalizacija > Veličina fonta.
Was this information helpful?

Can’t find what you’re looking for?