Backup and Transfer

Kreiranje rezervne kopije na Android 6 ili 7 telefonu

Ako imate HTC telefon na kome je instaliran Android 6 ili 7, koristite svoj Google nalog za kreiranje rezervne kopije na Google Disk.

Evo šta može da se sačuva u rezervnoj kopiji:

Početni ekran Pozadina
Lista aplikacija
 • Aplikacije instalirane putem Google Play Store.
 • Veličina ekrana aplikacije i redosled sortiranja, ako vaš telefon podržava HTC Sense Home.
Podaci i podešavanja aplikacije
 • Google Calendar i Gmail podešavanja.
 • Podaci koji su sinhronizovani na vaš Google nalog, kao što su Google kontakti i događaji iz kalendara.
 • Kontakti i istorija poziva u aplikaciji Ljudi, Sat i lista gradova u aplikaciji Vremenska prognoza, kao i nalozi e-pošte u aplikaciji Pošta, ako su ove HTC aplikacije fabrički instalirane na vašem telefonu.
 • Podaci i podešavanja aplikacija trećih strana koje ste instalirali, u zavisnosti od toga da li te aplikacije to dozvoljavaju.
Podešavanja uređaja Tonovi zvona, Wi‍-Fi mreže i njihove lozinke, kao i određena podešavanja uređaja.
 1. Idite na Podešavanja, a zatim dodirnite Kreiranje rezervne kopije i resetovanje.
 2. Dodirnite Kreiraj rezervnu kopiju mojih podataka.
 3. Dodirnite prekidač Uklj./Isklj. kako biste uključili opciju automatskog kreiranja rezervne kopije, a zatim pritisnite dugme NAZAD na svom telefonu.
 4. Uverite se da je Automatsko obnavljanje uključeno.

  Ovo dozvoljava da podaci i podešavanja aplikacije budu obnovljeni kada ponovo instalirate aplikaciju na drugom telefonu.

Automatsko kreiranje rezervne kopije periodično kreira rezervnu kopiju vašeg telefona u privatnu fasciklu na Google Disk. Ono se obavlja svaka 24 sata kada je telefon neaktivan, kada se puni i kada je povezan na Wi‍-Fi mrežu.

Rezervna kopija podataka se neće računati u Vašu Google Disk kvotu za skladištenje. Velike datoteke ili datoteke koje su programeri aplikacija izabrali da isključe iz usluge neće biti sačuvane u rezervnoj kopiji.