Sense Companion

< < Menu

Šta je HTC Sense Companion?

Napomena:
 • HTC Sense Companion je trenutno dostupan samo u seriji HTC U.
 • Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 2.30.1x.
HTC Sense Companion je lični saputnik koji uvek uči od vas i od onoga što radite svakog dana.

Evo nekih stvari koje HTC Sense Companion može da radi:

 • Podseća vas kada imate večernja angažovanja u kalendaru i da napajanje baterije možda nije dovoljno.
 • Obezbeđuje vam dnevnu vremensku prognozu. Takođe vas informiše o vremenskim uslovima koji mogu uticati na vaše planove za vikend, ukoliko imate događaje za vikend na udaljenoj lokaciji koja je dodata u vaš kalendar.
 • Prati vaše korake da bi vam omogućio izveštaje o dnevnom i nedeljnom fitnesu sa detaljima kao što su broj koraka i pređeno rastojanje.
 • Obezbeđuje preporuke restorana. Ova funkcija je dostupna samo u izabranim regionima.
 • Prikazuje procenjeno vreme dolaska na vašu lokaciju na poslu ili kod kuće.
 • Predlaže kako da poboljšate performanse vašeg telefona, na primer, kada počne da vam ponestaje prostor u memoriji.
 • Predlaže interesantna mesta ukoliko imate isplaniran događaj za vikend u svom kalendaru ili kada putujete u inostranstvo.
 • Podseća vas da podesite alarm za naredni dan ukoliko imate događaj rano ujutru koji se nalazi u vašem kalendaru.
Važno:
 • HTC Sense Companion pribavlja informacije sa veb sajtova i iz baza podataka trećih strana. HTC nije odgovoran za preciznost sadržaja treće strane.
 • Da bi redovno primao predloge i podsetnike u HTC Sense Companion, vaš telefon mora da bude povezan na mrežu za prenos podataka ili Wi‍-Fi mrežu. Preporučuje se da podatke mobilnog telefona ili Wi‍-Fi vezu uvek držite uključenom.
 • Dodatne funkcije će biti dodate preko ažuriranja HTC sistema ili aplikacije.