HTC Sync Manager

< < Menu

Sinhronizacija muzike, fotografija i video zapisa

Napomena:
 • HTC Sync Manager više neće biti dostupan na HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ i na novijim modelima telefona.
 • Za načine kreiranja rezervne kopije ili prenosa sadržaja na HTC telefone, pogledajte https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/.
Možete da podesite HTC Sync Manager za paketni uvoz svih multimedijalnih datoteka iz vašeg telefona na računar. Ako koristite stariji model telefona koji i dalje podržava aplikaciju HTC Muzika, HTC Sync Manager možete da podesite da sinhronizuje liste pesama iTunes i Windows Media plejera između vašeg računara i telefona.
 1. Povežite svoj telefon na računar.
 2. U HTC Sync Manager kliknite na Početno > Podešavanje sinhronizacije.
 3. Ako želite da HTC Sync Manager automatski vrši paketni uvoz multimedija i sinhronizuje podatke, izaberite Sinhronizuj automatski kad god se telefon poveže.
 4. Kliknite na pored stavke Muzika.
 5. Izaberite opciju Kopiraj svu muziku sa telefona na ovaj računar.

  Ako vaš telefon ima aplikaciju HTC Muzika, takođe izaberite opciju Sinhronizuj izabranu listu pesama. Izaberite liste pesama koje želite da sinhronizujete i odaberite da li želite da sačuvate svoje liste pesama sa računara ili mobilnog telefona kada ista lista pesama postoji.

 6. Kliknite na .
 7. Kliknite na pored stavke Galerija, a zatim izaberite Uvezi fotografije i video zapise iz telefona u ovaj računar.

  Ako koristite Mac računar, možete da izaberete i Pokreni iPhoto i uvezi fotografije u iPhoto.

  Izaberite Izbriši fotografije i video zapise iz telefona nakon uvoza ako želite da uklonite fotografije i video zapise iz telefona nakon prenosa.

 8. Kliknite na .
 9. Kliknite na Sinhronizuj ako prvi put vršite paketni uvoz.
Ako ste podesili HTC Sync Manager da uvek vrši sinhronizaciju kad god povežete svoj telefon, on će automatski da proveri da li ima novih multimedija na vašem telefonu i da ih uveze u vaš računar.