HTC Sync Manager

< < Menu

Sinhronizovanje dokumenata sa vašeg računara

Napomena:
  • HTC Sync Manager više neće biti dostupan na HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ i na novijim modelima telefona.
  • Za načine kreiranja rezervne kopije ili prenosa sadržaja na HTC telefone, pogledajte https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/.
Da li želite da ponesete dokumente na svom telefonu? Podesite HTC Sync Manager da u telefon automatski uvozi datoteke iz fascikle na vašem računaru.
  1. Povežite svoj telefon na računar.
  2. U HTC Sync Manager kliknite na Početno > Podešavanje sinhronizacije.
  3. Ako želite da HTC Sync Manager automatski paketno uvozi dokumente, izaberite Sinhronizuj automatski kad god se telefon poveže.
  4. Kliknite na pored stavke Dokument.
  5. Izaberite opciju Sinhronizuj Office i PDF datoteke sa sledećih lokacija na ovom računaru.
  6. Kliknite na Dodaj, a zatim izaberite fasciklu koja sadrži dokumente koje želite da uvezete u svoj telefon. Možete da dodate više fascikli.
  7. Kliknite na Sinhronizuj ako prvi put vršite uvoz.
Ako ste podesili HTC Sync Manager da uvek vrši sinhronizaciju kad god povežete svoj telefon, on će automatski da proveri da li ima novih dokumenata u izabranim fasciklama i da ih uveze u vaš telefon.