HTC Sync Manager

< < Menu

Sinhronizacija kontakata i kalendarskih događaja

Napomena:
 • HTC Sync Manager više neće biti dostupan na HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ i na novijim modelima telefona.
 • Za načine kreiranja rezervne kopije ili prenosa sadržaja na HTC telefone, pogledajte https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/.
Podesite HTC Sync Manager da sinhronizuje kontakte i kalendarske događaje između vašeg računara i telefona.

Možete da odaberete da sinhronizujete svoj telefon pomoću sledećih aplikacija na vašem računaru:

Uključeno Windows Outlook 2003 ili novija verzija
Uključeno Mac
 • Apple Kontakti
 • Apple Imenik
 • Apple Kalendar
 • Apple iCal
 • Outlook 2011 za Mac
 1. Povežite svoj telefon na računar.
 2. U HTC Sync Manager kliknite na Početno > Podešavanje sinhronizacije.
 3. Ako želite da HTC Sync Manager automatski sinhronizuje podatke, izaberite Sinhronizuj automatski kad god se telefon poveže.
 4. Da biste sinhronizovali kontakte na vašem telefonu i računaru, kliknite na pored stavke Ljudi, a zatim izaberite opciju Sinhronizuj ljude.
 5. Izaberite koja aplikacija na vašem računaru sadrži kontakte koje želite da sinhronizujete sa vašim telefonom.

  Takođe možete da odaberete koje podatke treba zadržati ako postoje konfliktne informacije o kontaktu na vašem telefonu i računaru.

 6. Kliknite na da biste se vratili na prethodni ekran.
 7. Da biste sinhronizovali kalendarske događaje na vašem telefonu i računaru, kliknite na pored stavke Kalendar, a zatim izaberite opciju Sinhronizuj kalendar.
 8. Izaberite koja aplikacija na vašem računaru sadrži kalendarske događaje koje želite da sinhronizujete sa vašim telefonom i navedite od kada želite da započnete sinhronizovanje kalendarskih događaja.

  Takođe možete da odaberete koje podatke treba zadržati ako postoje konfliktni kalendarski događaji na vašem telefonu i računaru.

 9. Kliknite na Sinhronizuj ako prvi put vršite sinhronizaciju.
Napomena: Samo polja kontakata i kalendara koja su dostupna na vašem telefonu biće sinhronizovana sa vašim računarom.