HTC Sync Manager

< < Menu

Instaliranje HTC Sync Manager na Vaš računar

Napomena:
 • HTC Sync Manager više neće biti dostupan na HTC Desire 12, HTC Desire 12‍+, HTC U12‍+ i na novijim modelima telefona.
 • Za načine kreiranja rezervne kopije ili prenosa sadržaja na HTC telefone, pogledajte https://www.htc.com/support/backup-and-transfer/.
Instalirajte HTC Sync Manager na računar koji koristi Windows XP ili noviju verziju.

Za instaliranje na računar koji koristi Mac operativni sistem, potrebna Vam je OS X 10.6 ili novija verzija.

 1. Preuzmite paket za instalaciju HTC Sync Manager sa HTC stranice podrške: htc‍.‍com‍/‍hsm‍/.
 2. Pokrenite instalacijski paket i pratite uputstva na ekranu.
 3. Povežite Vaš telefon sa računarom pomoću isporučenog USB kabla. Otvoriće se HTC Sync Manager.
 4. Ako se HTC Sync Manager nije automatski otvorio, možda će biti potrebno da uradite neki od dole navedenih koraka u zavisnosti od Android verzije koja je instalirana na vašem telefonu.
  • Kada vam se postavi pitanje da li koristiti USB za prenos datoteka, dodirnite Da.
  • Kliznite prstom da otvorite tablu za obaveštenja, dodirnite obaveštenje Koristi USB za, a zatim dodirnite Prenosi datoteka.
  • Kliznite prstom da otvorite tablu za obaveštenja i dodirnite HTC Sync Manager obaveštenje da mu dajete dozvolu.
Napomena:
 • Ako se pojavi problem tokom instalacije HTC Sync Manager, zatvorite sve programe u toku i ponovo sprovedite instalaciju. Ako je problem i dalje prisutan, privremeno onemogućite svoj antivirus program i probajte da ponovo instalirate HTC Sync Manager.
 • Ako ste onemogućili svoj antivirus program, uverite se da ste ga ponovo omogućili nakon instalacije HTC Sync Manager.