Edge Sense

< < Menu

Stiskanje za obavljanje radnji u vašim aplikacijama

Edge Sense vam omogućava da obavite određene radnje u vašim aplikacijama jednostavnim stiskanjem vašeg telefona.

Postoje podrazumevane aplikacije koje su već unapred definisane pokretima stiskanja za obavljanje radnji:

Napomena:
  • Da biste videli sve podrazumevane aplikacije sa unapred definisanim radnjama, vaš telefon mora da bude povezan na internet i ove aplikacije moraju već biti instalirane na vaš telefon. Takođe, moraćete da dodirnete Dodaj još opcija u aplikaciji, a zatim dodirnete Slažem se prvi put kada koristite funkciju opcija u aplikaciji.
  • Većina podrazumevanih aplikacija nije izabrana. Morate da ih izaberete da biste omogućili njihove pokrete stiskanja.