Clock

< < Menu

Upotreba Sat

Napomena: Pomoćni sadržaj je zasnovan na sledećoj verziji aplikacije: 9.50.1x. Pojedini modeli telefona možda ne podržavaju najnoviju verziju aplikacije.
Iz aplikacije Sat izvucite više nego što su samo datum i vreme. Svoj telefon možete upotrebljavati i kao svetski sat, koji će prikazivati datum i vreme u gradovima širom sveta. Možete, takođe, postaviti alarme ili pratiti vreme pomoću štoperice ili tajmera.

Ručno nameštanje sata i datuma

  1. Na Početnom ekranu dodirnite dugme Sve aplikacije, a zatim nađite i dodirnite Sat.
  2. Na kartici Svetski sat, dodirnite > Podesi datum i vreme.
  3. Dodirnite prekidač da bi Automatski datum i vreme bili Uključeni/Isključeni i prekidač Automatske vremenske zone da biste Uključili/Isključili opcije.
  4. Podesite vremensku zonu, datum i vreme po potrebi.
Savet: Za prikaz tačnog (vojnog) vremena, odaberite opciju Koristi 24-časovni format.

Podešavanje tvog matičnog grada

  1. Na kartici Svetski sat, dodirnite Dugme za više opcija > Podesi vremensku zonu kod kuće.
  2. Unesite ime vašeg matičnog grada.
  3. Prolistajte spisak i dodirnite svoj matični grad.

Dodavanje grada ekranu Svetski sat

  1. Na kartici Svetski sat, dodirnite Dodaj grad.
  2. Unesite ime grada koji želite da dodate.
  3. Prolistajte spisak i dodirnite grad koji želite da dodate.