Calendar

< < Menu

Prihvatanje ili odbijanje poziva za sastanak

Prebacite se na prikaz Pozivnica kako biste videli pozivnice za sastanke koje još niste prihvatili ili odbili.
Važno: Morate podesiti Exchange ActiveSync nalog kako biste primili pozivnice za sastanke u Kalendar.
  1. Na početnom ekranu dodirnite All apps button, a zatim nađite i dodirnite Kalendar.
  2. Dodirnite > Pozivnice, a zatim dodirnite pozivnicu za sastanak.
  3. Prihvatite, odbijte ili označite oznakom „Možda​“‍ navedenu pozivnicu ili predložite novo vreme.
    Savet: Dodirnite Dugme za više opcija kako biste odabrali između više mogućnosti, poput premeštanja pozivnice u fasciklu.
Ako treba da promenite svoj odgovor na prihvaćenu pozivnicu za sastanak, prikažite detalje događaja u Kalendar, a zatim odaberite drugačiji odgovor pri dnu ekrana.