HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Przywracanie kopii zapasowej w telefonie HTC One M9 z aplikacji Kopia zapasowa HTC

Jeśli za pomocą aplikacji Kopia zapasowa HTC utworzono wcześniej kopię zapasową zawartości telefonu HTC w pamięci w chmurze, można przywrócić ją w telefonie HTC One M9.
Ważne:
  • W zależności od ilości danych, przywrócenie kopii zapasowej w telefonie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za dane i może wymagać więcej czasu. Zalecane jest korzystanie z połączenia Wi‍-Fi.
  • Aby przywrócić płatne aplikacje, należy je pobrać i zainstalować z Google Play.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Kopia zapasowa HTC. Następnie stuknij pozycję Przywróć z kopii zapasowej.
    Wskazówka: Można także przejść do pozycji Ustawienia, a następnie stuknąć kolejno pozycje Kopia i kasowanie danych > Przywróć z kopii zapasowej HTC.
  2. Należy zalogować się na to samo konto, które zostało wcześniej użyte do wykonania kopii zapasowej telefonu. Zostanie wyświetlona historia kopii zapasowych.
  3. Wybierz kopię zapasową, a następnie stuknij przycisk Dalej.
  4. Po wyświetleniu monitu zaloguj się do konta pamięci w chmurze.
  5. Wykonaj instrukcje ekranowe, aby przywrócić kopię zapasową i kontynuować ustawienia telefonu.
  6. Przesuń palcem w celu otwarcia panelu powiadomień i sprawdź, czy znajduje się tam powiadomienie dotyczące ukończenia konfigurowania telefonu.

Bezpłatne aplikacje z Google Play zostaną przywrócone w tle, a postęp tego procesu można śledzić za pomocą powiadomienia na pasku stanu.

Po zainstalowaniu wszystkich aplikacji, skróty na ekranie głównym i Aplikacje zostaną zreorganizowane zgodnie z kopią zapasową. Podczas przywracania aplikacji można nadal korzystać z telefonu.

Uwaga: Przywrócenie kopii zapasowej spowoduje zastąpienie bieżących danych i ustawień telefonu HTC One M9.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?