HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Tryb Nie przeszkadzać

W trybie Nie przeszkadzać odrzucane są połączenia, a dźwięki alertów i powiadomień są wyciszone, ale nadal dostępne jest połączenie danych.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać, a następnie stuknij pozycję Tryb Nie przeszkadzać, aby go włączyć lub wyłączyć albo wybrać tryb priorytetowy.
Na pasku stanu pojawi się ikona trybu Nie przeszkadzać lub ikona trybu priorytetowego . Po włączeniu trybu Nie przeszkadzać na pasku stanu nadal widoczne będą ikony powiadomień o nieodebranych połączeniach, nowych wiadomościach, wydarzeniach z kalendarza, alarmach itp.
Wskazówka: Gdy ekran jest włączony, naciśnij przycisk GŁOŚNOŚĆ, aby móc szybko zarządzać pozycją Tryb Nie przeszkadzać. Po zaznaczeniu pozycji Priorytet stuknij Więcej ustawień, aby ustawić powiadomienia priorytetowe dotyczące np. wydarzeń i przypomnień lub połączeń i wiadomości.
Uwaga: Jeśli opcja Nie przeszkadzać jest włączona, dioda LED powiadomień nie będzie migać.

Zezwalanie na powiadomienia priorytetowe pomimo trybu Nie przeszkadzać

Dodaj ważne kontakty do listy wyjątków, aby móc odbierać od nich połączenia nawet po włączeniu trybu Nie przeszkadzać.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać.
 3. Stuknij pozycję Tryb Nie przeszkadzać, a następnie wybierz opcję Priorytet.
 4. Wybierz przedział czasu, w którym Tryb Nie przeszkadzać będzie aktywny lub wybierz opcję Do momentu wyłączenia w celu dezaktywacji trybu w momencie wyłączenia telefonu, a następnie stuknij przycisk OK.
 5. Stuknij przełącznik powiadomień priorytetowych Wł./wył. obok pozycji, które mają być pomijane przez funkcję Tryb Nie przeszkadzać.
 6. Stuknij pozycję Wiadomości z lub Rozmowy z, aby wybrać osoby, które będą mogły kontaktować się z Tobą po włączeniu funkcji Tryb Nie przeszkadzać.
 7. Stuknij pozycję Zarządzaj zatwierdzonymi kontaktami, a następnie stuknij ikonę , aby dodać Wyjątki opcji Nie przeszkadzać.

  Aby usunąć kontakty lub numery z listy wyjątków, stuknij kolejno pozycje > Usuń kontakty.

Ustawienie terminu opcji Nie przeszkadzać

Zaplanuj automatyczne włączanie i czas aktywności trybu Nie przeszkadzać. Na przykład, aby ustawić włączenie tego komunikatu podczas cotygodniowych spotkań.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Dźwięk i powiadomienia.
 2. Stuknij pozycję Nie przeszkadzać > Terminy.
 3. Stuknij pozycję Dodaj zasadę.
 4. Wprowadź nazwę reguły, a następnie wybierz, czy ma ona dotyczyć godziny czy wydarzenia.
  Zasada czasowa
  • Ustaw dni.
  • Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
  Zasada zdarzenia
  • Wybierz kalendarz, dla którego chcesz ustawić regułę.
  • Ustaw warunek dla typu odpowiedzi.
  • Wybierz poziom trybu Nie przeszkadzać.
Wskazówka: Harmonogram można włączyć lub wyłączyć, stukając przełącznik Wł./Wył. po wyświetleniu szczegółów harmonogramu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?