HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Przypinanie bieżącego ekranu

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony podczas pokazywania telefonu innej osobie można skorzystać z funkcji przypięcia ekranu, aby zablokować go na bieżącej aplikacji.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Zabezpieczenia.
  2. W obszarze Zaawansowane stuknij pozycję Przypięcie ekranu, a następnie stuknij przełącznik Wł./wył. w celu włączenia tej funkcji.
  3. Wybierz, czy w celu odpięcia ekranu ma być wyświetlana blokada ekranu. Aby uaktywnić blokadę ekranu przed odpięciem ekranu, wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli blokada ekranu nie została jeszcze ustawiona, stuknij pozycję Zablokuj urządzenie przy odpinaniu, aby ustawić blokadę ekranu.
    • Jeśli blokada ekranu została ustawiona, stuknij pozycję Zapytaj o wzór odblokowania przed odpięciem, gdy przełącznik Wł./wył. nie jest włączony.
  4. Otwórz żądaną aplikację, a następnie naciśnij przycisk .
  5. Na miniaturze ostatnio otwartej aplikacji stuknij ikonę .
  6. Aby odpiąć ekran, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk oraz .
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?