HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Instalacja cyfrowego certyfikatu

Użyj cyfrowych certyfikatów klienta i urzędu certyfikacji (UC), aby umożliwić dostęp telefonu HTC One M9 do sieci VPN lub zabezpieczonych sieci Wi-Fi, a także w celu zapewnienia uwierzytelnienia na zabezpieczonych serwerach online. Certyfikat możesz uzyskać od administratora systemu lub pobrać go ze stron, które wymagają uwierzytelniania.
Ważne:
  • Przed zainstalowaniem cyfrowego certyfikatu należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.
  • Niektóre aplikacje, np. przeglądarka lub klient poczty e-mail umożliwiają instalację certyfikatów bezpośrednio w aplikacji. Szczegółowe informacje dostępne są w pomocy aplikacji.
  1. Zapisz plik z certyfikatem w folderze głównym telefonu HTC One M9.
  2. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Zabezpieczenia.
  3. Stuknij pozycję Zainstaluj z pamięci.
  4. Wyszukaj certyfikat i wybierz go.
  5. Wprowadź nazwę certyfikatu i wybierz sposób jego zastosowania.
  6. Stuknij przycisk OK.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?