HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Korzystanie z funkcji NFC

Dzięki opcji NFC (near field communication), w którą wyposażony jest telefon HTC One M9, możliwe jest błyskawiczne udostępnianie danych innemu urządzeniu z funkcją NFC.
Uwaga: Funkcja NFC może nie być dostępna w niektórych telefonach.
Możesz wysłać strony internetowe, zdjęcia, dane kontaktowe itp. przykładając telefon HTC One M9 i drugie urządzenie tyłem do siebie.

Możesz także użyć funkcji NFC w celu dokonania płatności bez potrzeby kontaktu. Dostępność usługi płatności NFC zależy od tego, czy została ona wprowadzona przez operatora sieci komórkowej. Pomoc uzyskasz u operatora.

Włączanie lub wyłączanie funkcji NFC

  1. Przejdź do menu Ustawienia, a następnie w obszarze Sieci zwykłe i bezprzewodowe stuknij pozycję Więcej.
  2. Stuknij przełącznik Wł./wył. funkcji NFC, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Wysyłanie danych

Ważne: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane i mają włączoną funkcję NFC. Jeśli drugie urządzenie ma dostępną opcję Android Beam, upewnij się, że jest ona także włączona.
  1. Po wyświetleniu zawartości, którą chcesz udostępnić, stuknij pozycję Android Beam w opcjach udostępniania.
  2. Ustaw telefon HTC One M9 i drugi telefon tyłem do siebie.

    Upewnij się, ze obszar NFC (część zaciemniona) telefonu HTC One M9 i obszar NFC drugiego telefonu są blisko siebie. Należy poszukać odpowiedniego ułożenia, przesuwając nieznacznie telefony do momentu ustanowienia połączenia.

  3. Stuknij ekran.
Udostępniane dane zostaną wyświetlone na drugim ekranie. W przypadku niektórych udostępnianych pozycji (np. danych kontaktowych) na ekranie urządzenia odbierającego wyświetlone zostaną dodatkowe instrukcje dotyczące sposobu zapisania tych pozycji.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?