HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Używanie aplikacji Szkicownik

Chcesz wykonać stronę do cyfrowego albumu? Za pomocą aplikacji Szkicownik można uzyskać artystyczne efekty oraz połączyć w notatce zdjęcia, tekst i ilustracje.

Przy użyciu dostępnych szablonów można także tworzyć listy lub monitorować swój budżet. Przygotuj kartkę z życzeniami i połącz ją z urodzinami znajomego w aplikacji Kalendarz, aby móc wysłać ją w kilku stuknięciach.

Redagowanie notatki

 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Szkicownik.
 2. Wybierz szablon po wyświetleniu monitu. Lub stuknij ikonę .
 3. W polu Tu tekst tytułowy wpisz tytuł notatki.
 4. Użyj narzędzi edycji, aby wprowadzić tekst, nagrać dźwięk itd.
 5. Narysuj kształty i wstaw obrazy, takie jak zdjęcia i ilustracje. Aby dwoiedzić się jak, sprawdź Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki.
 6. Stuknij dla innych opcji, takich jak zmiana szablonu, połączenie notatki z wydarzeniem i więcej.
 7. Stuknij ikonę lub , aby cofnąć lub ponowić czynności.
 8. Aby zapisać notatkę, naciśnij .

Wstawianie obrazów i ilustracji do notatki

 1. Podczas redagowania notatki można wykonać poniższe czynności:
  • Stuknij ikonę , aby wykonać zdjęcie lub stuknij kolejno pozycje > Wstaw zdjęcie, aby wybrać obraz z aplikacji Galeria.
  • Stuknij ikonę , aby coś narysować lub stuknij ikonę , aby napisać tekst. Można zmienić właściwości pióra.
  • Stuknij ikonę , aby wstawić naklejkę.
 2. Naciśnij i przytrzymaj obraz w celu przeniesienia, zmiany rozmiaru lub usunięcia. Można również użyć dwóch palców w celu obrócenia obrazu.

Tworzenie notatki na foto blogu

Czy zdjęcia mogą najlepiej przekazać twoją historię? Pogrupuj zdjęcia w notatkę i nadaj jej bardziej rozrywkowy charakter poprzez wstawienie kolaży zdjęć, naklejek itp.
Ważne: Po wstawieniu kolażu, pogrupuj najpierw zdjęcia w tym samym wydarzeniu lub albumie w aplikacji Galeria.
 1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Szkicownik.
 2. Stuknij i wybierz szablon foto blogu.
 3. Stuknij ikonę , aby wykonać zdjęcie lub wybierz zdjęcia z aplikacji Galeria, aby pogrupować je w kolaż.
 4. W przypadku wstawiania kolażu naciśnij i przytrzymaj go, a następnie wybierz układ. Można także:
  • Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć dookoła zdjęcia w obrębie ramki, puszczając obiekt na środku ramki.
  • Nacisnąć i przytrzymać, a następnie przeciągnąć zdjęcie nad inne, aby je zaaranżować.
  • Odsunąć dwa palce od siebie na zdjęciu lub przesunąć dwa palce razem w celu zmniejszenia.
  • Stuknij inny układ w celu zmiany bieżącego układu.
 5. Stuknij obszar nad datą, a następnie użyj narzędzi edycyjnych do wstawienia tekstu i ilustracji.
 6. Aby dodać kolejną stronę, stuknij ikonę . Po osiągnięciu maksymalnej liczby stron na ekranie wyświetlony zostanie komunikat.
 7. Aby zapisać notatkę, naciśnij .

Grupowanie notatek w notatniku

 • Aby zgrupować notatki i umieścić je w nowym notatniku, stuknij kolejno pozycje > Grupuj.
 • Aby zgrupować notatki i umieścić je w istniejącym notatniku, stuknij kolejno pozycje > Przenieś do.
 • Aby utworzyć nowy notatnik, przesuń palcem do karty Notatniki, a następnie stuknij ikonę .

Publikowanie i udostępnianie notatki

Prześlij i udostępnij efekt swojej twórczej pracy w Internecie oraz uzyskaj własną stronę bloga aplikacji Szkicownik.
 1. Po otwarciu notatki stuknij ikonę .
 2. Stuknij pozycję Udostępnij artykuł.
 3. Wybierz konto, którego chcesz użyć do opublikowania notatki.
 4. Wpisz opis lub oznacz notatkę.
 5. Upewnij się, że wybrana została pozycja Udostępnij wpis.
 6. W pozycji Udostępnianie w stuknij miejsca, w których utworzone łącze ma zostać udostępnione. Wyświetlony zostanie monit o ukończenie czynności w wybranych aplikacjach.
 7. Stuknij przycisk Gotowe.
Aby wyświetlić udostępnione notatki, przesuń palcem do karty Udostępnij na ekranie głównym aplikacji Szkicownik.
Powiązane poradniki
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?