HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Dodawanie konta e-mail

Skonfiguruj dodatkowe konta e-mail, np. kolejne konto Microsoft Exchange ActiveSync, czy też konto z internetowej usługi e-mail lub konto od dostawcy poczty e-mail.
Ważne: W przypadku dodawania konta e-mail Microsoft Exchange ActiveSync lub POP3/IMAP skontaktuj się z administratorem sieci lub dostawcą usług e-mail, aby uzyskać ustawienia dodatkowych kont e-mail, których możesz potrzebować.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Poczta.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Dodaj konto.
  3. Wybierz spośród listy dostawców poczty e-mail typ konta e-mail. W innym razie stuknij opcję Inne (POP3/IMAP).
  4. Wprowadź adres e-mail i hasło konta, a następnie stuknij opcję Dalej.
    Uwaga: Niektóre konta e-mail umożliwiają ustawienie harmonogramu synchronizacji. W celu oszczędzania energii baterii można skorzystać z funkcji Inteligentna synchronizacja. Patrz sekcja Czym jest Inteligentna synchronizacja?.
  5. Wprowadź nazwę konta e-mail, a następnie stuknij opcję Zakończ.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?