HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęcia Panorama 360

Świat nie jest płaski, twoje zdjęcia także nie powinny być. Wykonaj 360-stopniowe zdjęcie panoramiczne twojego otoczenia.
Ważne: Podczas używania tego trybu, niektóre funkcje aparatu nie są dostępne, np. powiększanie/zmniejszanie.
 1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
 2. Stuknij > Panorama.
 3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.
 4. Stuknij ikonę , a następnie stuknij ikonę w celu przełączenia do trybu Panorama 360.
 5. Przytrzymaj telefon HTC One M9 na poziomie twarzy, aby uzyskać więcej miejsca na przechwycenie scen nad Tobą lub poniżej Ciebie.
 6. Po uzyskaniu gotowości do wykonania pierwszego zdjęcia wyśrodkuj białe pole w obszarze znaczników wizjera. Aparat automatycznie zarejestruje ujęcie.
 7. Aby wykonać kolejne zdjęcia, przesuń telefon HTC One M9 z jak największą płynnością w górę, w dół, w lewo i w prawo.

  W trakcie przesuwania telefonu w jednym kierunku wyświetlone zostanie kolejne białe pole. Ponownie ustaw białe pole po środku znaczników na ekranie Wizjer.

  Wskazówka: Stój w tym samym miejscu, nawet podczas obracania się, aby wykonać więcej zdjęć. Dla zapewnienia lepszych wyników, pamiętaj, aby:
  • Unikać wykonywania zdjęć z ruchomymi obiektami.
  • Utrzymać co najmniej pięć metrów odległości od sceny.
 8. Przesuwaj aparat, aż do uzyskania wymaganych klatek lub gdy nie będzie już widać kolejnych pól.

  Aby w dowolnym czasie zatrzymać wykonywanie zdjęć, stuknij .

Zdjęcia wykonane w trybie Panorama 360 są oznaczone ikoną w aplikacji Galeria.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?