HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Wykonywanie zdjęć z samowyzwalaczem

Przed zarejestrowaniem zdjęcia z samowyzwalaczem w aplikacji Aparat włączone zostanie odliczanie. Czas odliczania można ustawić.
  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę aparatu, aby otworzyć aplikację Aparat.
  2. Wybierz tryb przechwytywania, którego chcesz użyć. Informacje na temat przełączania trybów przechwytywania można znaleźć w części Wybieranie trybu przechwytywania.
  3. Na ekranie wizjera stuknij ikonę , aby wyświetlić opcje aparatu.
  4. W zależności od wybranego trybu przechwytywania wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Stuknij ikonę , jeśli jest widoczna, a następnie stuknij żądany czas odliczania.
    • Stuknij kolejno pozycje > Wyzwalacz, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić czas odliczania.
  5. Aby uaktywnić wyzwalacz, stuknij ikonę . Aparat wykona zdjęcie po odliczeniu określonego czasu.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?