HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

Karta pamięci

Na karcie pamięci można zapisywać zdjęcia, filmy i utwory muzyczne. Jeśli konieczne jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu, można także przenieść niektóre aplikacje na kartę pamięci, o ile aplikacje te obsługują taką funkcję.
Uwaga: Karta pamięci jest opcjonalna i sprzedawana oddzielnie.

Wkładanie karty microSD

 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy przy gnieździe karty microSD.
 3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę microSD.
 4. Wyciągnij tacę na kartę microSD i umieść kartę microSD na tacy (stykami skierowanymi w dół).
 5. Wsuń tacę na kartę microSD z powrotem do gniazda.

Odinstalowywanie karty pamięci

Jeśli zachodzi potrzeba wyjęcia karty pamięci, kiedy HTC One M9 jest włączony, należy najpierw odinstalować kartę pamięci, aby zapobiec uszkodzeniu znajdujących się na niej plików.
Ważne: Jeśli karta pamięci jest używana jako pamięć wewnętrzna i zostały na nią przeniesione niektóre aplikacje, uruchomienie tych aplikacji po odinstalowaniu karty nie będzie możliwe.
 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Pamięć i USB.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wymienna, stuknij ikonę obok nazwy karty.
  • Jeśli karta pamięci jest widoczna w obszarze Pamięć wewnętrzna, stuknij nazwę karty, a następnie stuknij kolejno pozycje > Wysuń.

Wyjmowanie karty microSD

Ważne: Kartę microSD należy przed wyjęciem najpierw odinstalować. Patrz część Odinstalowywanie karty pamięci.
 1. Przytrzymaj telefon wyświetlaczem do góry.
 2. Włóż dostarczone z telefonem narzędzie do wysuwania tacy (lub mały zagięty spinacz) do otworu do wysuwania tacy na kartę microSD.
 3. Wciśnij jego końcówkę maksymalnie do otworu, aż wysunie się taca na kartę microSD.
 4. Wyciągnij tacę na kartę microSD i wyjmij kartę microSD.

Po wyjęciu karty microSD pamiętaj o ponownym wsunięciu pustej tacy na kartę microSD do gniazda.

Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?