HTC One M9‎

Szkolenia

< < Menu

W jaki sposób można przełączać się między klawiaturą HTC Sense a metodami wprowadzania innych firm?

W przypadku zainstalowania metody wprowadzania lub klawiatury innej firmy należy ją włączyć i wybrać jako bieżącą klawiaturę.
  1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje > Ustawienia > Język i klawiatura.
  2. W obszarze Klawiatura i wprowadzanie tekstu stuknij kolejno pozycje Bieżąca klawiatura > Wybierz klawiatury.
  3. Stuknij przełącznik Wł./wył. przy metodzie wprowadzania innej firmy.
  4. Naciśnij przycisk .
  5. Stuknij pozycję Bieżąca klawiatura, a następnie wybierz klawiaturę HTC Sense Input lub metodę wprowadzania innej firmy.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?