HTC Desire 530‎

Szkolenia

< < Menu

Czy telefon może przełączać się automatycznie do sieci komórkowej, gdy sygnał sieci Wi‍-Fi jest słaby lub niedostępny?

Tak. Można ustawić automatyczne przełączanie telefonu do sieci komórkowej, gdy sieć Wi‍-Fi jest niedostępna lub gdy jej sygnał jest słaby.
  1. Na ekranie głównym stuknij pozycję , a następnie znajdź i stuknij pozycję Ustawienia.
  2. Jeśli połączenie Wi‍-Fi jest wyłączone, stuknij przełącznik Wi‍-Fi Wł./wył. sieci, aby ją włączyć.
  3. Wybierz opcję Wi-Fi.
  4. Stuknij kolejno pozycje > Zaawansowane.
  5. Zaznacz opcję Przełączaj się automatycznie na sieć komórkową.
Uwaga: W niektórych telefonach funkcja ta może być niedostępna.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?