HTC Desire 22 pro‎

Szkolenia

< < Menu

Przenoszenie zawartości z telefonu Android

Za pomocą poprzedniego telefonu Android należy pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC i użyć jej do przeniesienia zawartości na telefon HTC Desire 22 pro.

Za pomocą aplikacji Narzędzie transferu HTC można przenieść następujące rodzaje zawartości poprzedniego telefonu: kontakty, historia połączeń, muzyka, zdjęcia, filmy, niektóre ustawienia itp.

 1. Na ekranie głównym stuknij kolejno pozycje Ustawienia > System.
 2. Stuknij pozycję Przenieś z innego telefonu.
 3. Wybierz, czy chcesz przenieść zawartość z telefonu Android firmy HTC czy też z innego telefonu Android.
 4. Na ekranie Przenieś z innego telefonu stuknij pozycję Dalej.
 5. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie telefonu HTC Desire 22 pro, aby pobrać aplikację Narzędzie transferu HTC na poprzedni telefon, a następnie zainstalować ją i otworzyć.
 6. Po pojawieniu się kodu PIN na ekranie poprzedniego telefonu upewnij się przed kontynuacją, że ten sam kod PIN jest także wyświetlony na ekranie telefonu HTC Desire 22 pro.

  Jeśli kod PIN nie zostanie wyświetlony, stuknij pozycję Ponów próbę na ekranie poprzedniego telefonu. Jeśli kod nadal nie będzie widoczny, może to oznaczać, że poprzedni telefon nie może nawiązać połączenia z telefonem HTC Desire 22 pro. W takim przypadku należy spróbować innej metody transferu.

 7. Stuknij pozycję Potwierdź na ekranie poprzedniego telefonu.
 8. W starym telefonie wybierz rodzaje informacji, które chcesz przenieść, a następnie stuknij pozycję Transfer.
 9. Poczekaj na zakończenie transferu.
 10. Stuknij pozycję Gotowe na ekranach obu telefonów.
Czy ta informacja była pomocna?

Nie możesz znaleźć tego czego szukasz?