Last ned HTC Sync Manager

Kundestøtte Enheter:

HTC X2, HTC One X10, HTC U Play, HTC U Ultra, HTC U11, HTC U11 life, HTC U11+, HTC U11 EYEs, HTC One S9, HTC One A9s, HTC One E9+, HTC One E9s, HTC One E9s dual sim, HTC One X9, HTC One X9 dual sim, HTC 10, HTC 10 evo, HTC Desire 10 lifestyle, HTC Desire 10 pro, HTC Desire 10 compact, HTC Desire 830, HTC Desire 830 dual sim, HTC Desire 828, HTC Desire 828 dual sim, HTC Desire 826 4G, HTC Desire 826, HTC Desire 826 dual sim, HTC Desire 825, HTC Desire 820G dual sim, HTC Desire 820G+ dual sim, HTC Desire 820G PLUS dual sim, HTC Desire 820s, HTC Desire 728, HTC Desire 728 dual sim, HTC Desire 728G dual sim, HTC Desire 650, HTC Desire 650 dual sim, HTC Desire 630 dual sim, HTC Desire 628, HTC Desire 628 dual sim, HTC Desire 626s, HTC Desire 626 dual sim, HTC Desire 626G+ dual sim, HTC Desire 626G dual sim, HTC Desire 625, HTC Desire 555, HTC Desire 550, HTC Desire 530, HTC Desire 526, HTC Desire 526G, HTC Desire 526G+, HTC Desire 526G+ dual sim, HTC Desire 520, HTC Desire 326G dual sim, HTC One A9, HTC One E9 dual sim, HTC Desire 700, HTC Desire 610, HTC One M8S, HTC Butterfly 3, HTC One ME dual sim, HTC One M9+, HTC One E9+ dual sim, HTC Desire 626, HTC One (M9), HTC Desire EYE, HTC One(E8), HTC One mini 2, HTC Desire 612, HTC Desire 510, HTC Butterfly 2, HTC One (M8), HTC Desire 816, HTC One max, HTC One, HTC One dual, HTC One mini, HTC Butterfly s, HTC J One, Desire L by HTC, Desire P by HTC, Desire Q by HTC, Droid DNA by HTC, HTC Butterfly, HTC Desire 200, HTC Desire 300, HTC Desire 500, HTC Desire 600, HTC Desire 600c dual, HTC Desire 601, HTC Desire 606w, HTC Desire 609d, HTC Desire 610, HTC Desire C, HTC Desire SV, HTC Desire U, HTC Desire V, HTC Desire VC, HTC Desire X, HTC Droid Incredible 4G, HTC E1, HTC EVO 4G LTE, HTC J, HTC J Butterfly, HTC One S, HTC One S Special Edition, HTC One SC, HTC One SU, HTC One SV, HTC One V, HTC One VX, HTC One X, HTC One X+, HTC One XC, HTC One XL, HTC T327d, HTC T327w, HTC T329d, HTC T329w, INFOBAR A02.

Kundestøtte Språk:

Burma(Windows only), Czech, Danish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, UK English, US English

 

HTC-LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER

HTC Sync Manager

VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER ("AVTALEN"). DERSOM DU IKKE GODTAR, MÅ DU IKKE INSTALLERE, KOPIERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN. KLIKK I STEDET FOR Å INDIKERE AT DU GODTAR VILKÅRENE. DENNE AVTALEN INNEHOLDER EN OBLIGATORISK MEGLINGSDEL OG KLASSESØKSMÅLSFRASKRIVELSE HVIS DU BOR I USA, SE PUNKT 11. Denne Avtalen er mellom HTC Corporation (eller avhengig av hvor du bor, én av deres datterselskaper) og deg (et individ) for HTC Sync Manager programvaren som medfølger denne Avtalen, inkludert alt tilknyttet media, trykt eller elektronisk dokumentasjon, oppdateringer og brukerstøttetjenester for programvaren, med mindre andre vilkår følger med disse elementene (samlet kalt "Programvare"). Du og HTC kalles samlet "Vi".

 1. LISENS AVTALE. Under varigheten av denne Avtalen og forutsatt din fullstendige overholdelse av alle vilkårene og betingelsene i denne Avtalen, gir HTC deg en personlig, ikke-overførbar, ikke-eksklusiv lisens til å installere og bruke Programvaren i objektkodeform for ikke-kommersielle formål på et rimelig antall personlige datamaskiner du eier som du bruker til å utveksle data (informasjon, filer eller innhold) med bærbare enheter produsert av HTC som inkluderer HTC-Programvare. Du kan også beholde én (1) ekstra kopi av Programvaren utelukkende for sikkerhetskopieringsformål.
 2. LISENSBEGRENSINGER. Lisensen gitt i punkt 1 er avhengig av din overholdelse av følgende begrensninger. Du har ikke tillatelse til å:
  a) omgå eventuelle tekniske begrensninger i Programvaren eller bruke Programvaren i et forsøk på å, eller sammen med en annen enhet, program eller tjeneste designet til å, omgå tekniske metoder brukt til å kontrollere tilgang til, eller rettighetene til, en innholdsfil eller annet arbeid;
  b) endre, dekompilere, dechiffrere, demontere eller på annen måte forsøke å få tilgang til kildekoden i Programvaren, utenom og bare i den grad gjeldende lov uttrykkelig tillater, til tross for denne begrensningen;
  c) publisere, leie, låne ut, låne eller underlisensiere Programvaren;
  d) distribuere, overføre, avsløre eller på annen måte gi Programvaren til noen tredjepart;
  e) tilpasse eller gjøre noe avledet verk av Programvaren, i sin helhet eller i deler;
  f) fjerne eventuelle opphavsrettsnotiser eller etiketter på Programvaren eller enhver kopi derav;
  g) bruke Programvaren til ethvert kommersielt formål;
  h) bruke Programvaren til å krenke rettighetene til HTC, dets datterselskaper, eller noen tredjepart eller på noen måte som ikke overholder alle gjeldende lover; eller
  i) bruke Programvaren på noen annen måte enn hva som er tillatt av denne Avtalen.
 3. RESERVASJON AV RETTIGHETER OG EIERSKAP. HTC, dets datterselskaper og dets leverandører eier opphavsretten, kopibeskyttelsen og andre immaterielle rettigheter til Programvaren og forbeholder alle rettigheter som ikke er uttrykkelige gitt til deg i denne Avtalen. Programvaren er beskyttet av åndsverkloven og andre lover og konvensjoner om immaterielle rettigheter.
 4. BRUKERSTØTTETJENESTER. Fordi denne Programvaren er levert "som den er", kan ikke HTC levere brukerstøttetjenester til den. Dersom HTC leverer oppdateringer, tillegg, tilleggskomponenter eller enhver Internett-basert tjenestekomponent til Programvaren etter datoen som du får den første kopien av Programvaren (samlet kalt "Oppdateringer"), gjelder denne Avtalen for Oppdateringene. Dersom HTC leverer tilleggsvilkår sammen med en eventuell Oppdatering, gjelder disse vilkårene for Oppdateringen. HTC forbeholder seg retten til å stoppe tilgangen din til en Internett-basert tjeneste som leveres eller gjøres tilgjengelig for deg gjennom bruk av Programvaren. HTC kan, etter eget valg, gi ut senere versjoner av Programvaren og kreve at du innhenter og bruker den mest oppdaterte versjonen.
 5. AUTOMATISKE OPPDATERINGER. HTC kan automatisk laste ned fastvare- og programvareoppgraderinger til en eller flere enheter for å oppdatere, utvide, beskytte eller ytterligere forbedre enheter og applikasjoner. Fastvare for enheter og HTC-programvare har for eksempel funksjoner tilsvarende det som er beskrevet nedenfor. De er som standard aktivert for tilkobling via Internett-servere og kan kommunisere med datamaskinen og andre enheter automatisk, uten at du må foreta deg noe. Ved å bruke Programvaren og enheten(e) godtar du disse oppgraderingene og driften av disse funksjonene.
  a) Synkronisering av innhold. Programvareinnstillingene kan la deg velge å få Programvaren til å automatisk oppdatere innholdet og annen informasjon (som musikk, fotoer, kontakter, kalender, bokmerker, dokumenter, osv.) på enheten(e) din(e) når enheten(e) din(e) kobler til (enten via kablet eller trådløs tilkobling) datamaskinen din. Dersom du velger å la Programvaren automatisk oppdatere innholdet og annen informasjon på enheten(e) din(e), godtar du at HTC og dets leverandører og innholdsleverandører kan laste ned innhold og annen informasjon til enheten(e) din(e).
  b) Programvareoppdateringer. Du godtar at Programvaren kan kommunisere automatisk med HTC og HTC’s leverandørers severe på Internett for å sjekke etter Oppdateringer til Programvaren. Du godtar at HTC kan varsle deg når Oppdateringer er tilgjengelige. Dersom du indikerer at du ønsker å motta Oppdatering(er), godtar du at HTC eller HTC‘s leverandører kan laste ned Oppdatering(er) og installere dem som en del av Programvaren.
  c) Fastvareoppdateringer. Programvaren vil kontrollere HTCs server for fastvareoppgraderinger mot enheten(e) som i øyeblikket er tilkoblet eller som var tilkoblet datamaskinen tidligere. Hvis det finnes oppdateringer, kan brukeren oppdatere fastvaren på enheten(e) via Programvaren.
  d) Sikkerhetskopiering. Denne programvareinnstillingen gir deg mulighet til å sikkerhetskopiere personlige data på enheten(e), for eksempel musikk, fotografier, kontakter, kalender, bokmerker, dokumenter, osv., og lagre dem på en lokal stasjon på den tilkoblede datamaskinen.
  e) Gjenopprett. Denne programvareinnstillingen gjør at du kan gjenopprette dine personlige data (for eksempel musikk, fotografier, kalender, bokmerker, osv.) fra en valgt sikkerhetskopifil på datamaskinen.
 6. OPPHØR. Denne Avtalen vil automatisk opphøre ved ditt brudd av noen av vilkårene og betingelsene i denne Avtalen. Dersom den opphører, må du straks ødelegge/slette alle kopier av Programvaren, og følgende deler av denne Avtalen vil fortsatt gjelde: Punktene 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 og 16.
 7. FRASKRIVELSE AV GARANTIER. I DEN VIDESTE UTSTREKNING DET ER TILLATT ETTER GJELDENDE LOV, LEVERES PROGRAMVAREN OG BRUKERSTØTTETJENESTER (HVIS DISSE EKSISTERER) SOM DEN ER MED ALLE FEIL. HTC OG DERES DATTERSELSKAPER OG LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG HERVED ALLE ANDRE GARANTIER OG BETINGELSER, HVORVIDT UTTRYKT, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVBESTEMT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, PLIKTER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. DET ER HELLER INGEN GARANTI OM OPPHAVSRETT, IKKE-KRENKELSE, SAMSVAR MED BESKRIVELSE, MANGEL PÅ VIRUS ELLER FEIL, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET PÅ SVAR ELLER RESULTATER NÅR DET GJELDER PROGRAMVAREN ELLER BRUKERSTØTTETJENESTER, ELLER AT PROGRAMVAREN VIL FUNGERE ELLER AT DRIFT VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI ELLER AT EVENTUELLE DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT. HELE RISIKOEN FOR BRUK AV ELLER YTELSEN TIL PROGRAMVAREN OG BRUKERSTØTTETJENESTER (HVIS DISSE FINNES) FORBLIR HOS DEG. DIN TILGANG TIL OG BRUK AV PROGRAMVAREN ER DIN EGEN RISIKO OG DU ER ENEANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DATAMASKINEN ELLER ANDRE SYSTEMER OG TAP AV EVENTUELL DATA I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN.
 8. BEGRENSING AV OG UTELUKKELSE AV AVHJELP OG ERSTATNING FOR SKADER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET VIL HTC ELLER DETS DATTERSELSKAPER ELLER LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR, OG DU KAN IKKE FÅ REFUNDERT, ELLER ERSTATTET VERKEN SPESIELL, UTILSIKTET, STRAFFENDE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER AV NOE SLAG (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAPTE INNTEKTER, TAPT DATA, SKADER PÅ DATAMASKINEN ELLER ANDRE SYSTEMER, ELLER TAP AV GOODWILL) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER SOM PÅ NOEN MÅTE ER RELATERT TIL BRUK AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, ANSKAFFELSE AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å GI BRUKERSTØTTE ELLER ANDRE TJENESTER, INNHOLD (INKLUDERT KODE) LEVERT AV TREDJEPARTER, UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER ENDRING AV DINE DATA, ELLER ANNET SOM OPPSTÅR AV OG ER KNYTTET TIL BRUK AV PROGRAMVAREN, BRUKERSTØTTETJENESTER ELLER DENNE AVTALEN, UAVHENGIG AV TYPE ÅRSAK TIL HANDLINGEN ELLER PÅSTÅTT GRUNNLAG FOR KRAVET OG SELV OM PARTEN HAR BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER ELLER AT MISLIGHOLDSSANKSJONENE ELLERS GITT UNDER DENNE AVTALEN IKKE VIRKER SOM FORUTSATT.
  HTC OG DERES DATTERSELSKAPER OG LEVERANDØRERS HELE ANSVAR UNDER DENNE AVTALEN OG DIN EKSKLUSIVE MISLIGHOLDSSANKSJON HERUNDER VIL VÆRE BEGRENSET TIL DET FAKTISKE DIREKTE TAPET DU LIDER SOM DIREKTE FØLGE AV BRUKEN AV PROGRAMVAREN, BEGRENSET OPPAD TIL US $5,00. INGEN TVIST ELLER REKLAMASJON, UAVHENGIG AV FORM, SOM FREMMES PÅ GRUNNLAG AV ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN KAN FREMMES MER ENN ETT ÅR ETTER AT DU HAR FÅTT KJENNSKAP TIL HENDELSEN SOM GIR GRUNNLAGFOR TVISTEN.
  BEGRENSNINGENE OVER GJELDER IKKE FOR DEG MED MINDRE LOVENE I LANDET DITT TILLATER UTELUKKELSE ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE FØLGESKADER ELLER ANDRE SKADER. DU KAN HA FLERE FORBRUKERRETTIGHETER UNDER DINE LOKALE LOVER SOM DENNE AVTALEN IKKE KAN ENDRE.
 9. SKADESLØSHOLDELSE. Du godtar å holde HTC skadesløs, beskytte og forsvare HTC, dets tjenestemenn, styremedlemmer og ansatte, fra og mot eventuelle tap, skader, bøter og utgifter (inkludert advokatsalær og kostnader) som oppstår fra eller i forbindelse med eventuelle krav som følge av at du har (i) sett, lastet ned, kryptert, komprimert, kopiert eller overført eventuelt materiale (annet enn materiale levert av HTC) i forbindelse med Programvaren, og som innebærer brudd på andre parters rettigheter eller brudd på eventuell lov, eller (ii) har brutt eventuelle vilkår i denne Avtalen. Dersom du importerer Programvaren fra USA eller EU, må du beskytte og holde HTC og dets datterselskaper skadesløs fra og mot eventuelle import- og eksportavgifter eller andre krav som oppstår fra den importeringen.
 10. BEGRENSET BRUK. Programvaren ble designet for systemer som ikke krever feilsikker ytelse. Du kan ikke bruke Programvaren i noen enhet eller system hvor en feilfunksjon av Programvaren kan føre til risiko for skade eller dødsfall. Dette omfatter drift av kjernefysiske fasiliteter, flynavigering eller kommunikasjonssystemer og lufttrafikkontroll.
 11. GJELDENDE LOV OG VERNETING FOR LØSNING AV TVISTER. FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonalt salg av løsøre vil ikke gjelde for denne Avtalen.
  a) Nord- og Sør-Amerika. Dersom du kjøpte Programvaren i Nord- eller Sør-Amerika, er du i kontrakt med HTC America, Inc. og statlig lov i Washington regulerer tolkningen av denne Avtalen og gjelder for krav om brudd på den, uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Alle andre krav, inkludert krav under statens forbrukerbeskyttelseslover, konkurranselover, og i erstatningssaker vil reguleres av staten du bor i innenfor USA, eller dersom du bor utenfor USA (men innenfor Nord- eller Sør-Amerika), gjelder lovene i landet du bor i. DERSOM DU KJØPTE PROGRAMVAREN I USA, GODTAR VI AT ALLE KRAV OG TVISTER SOM OPPSTO FRA ELLER RELATERT TIL PROGRAMVAREN ELLER DENNE AVTALEN ELLER ETHVERT ANNET ASPEKT AV FORHOLDET MELLOM OSS, VIL LØSES I KING COUNTY I WASHINGTON VED BINDENDE MEGLING AV EN NØYTAL MEGLER ELLER, DERSOM KRAVET KVALIFISERER, I FORLIKSRETTEN. VI GODTAR OGSÅ AT AVTALEN PÅVIRKER HANDEL MELLOM STATER SÅ DEN FØDERALE VOLDGIFTSLOVEN GJELDER INKLUDERT I HENHOLD TIL EVENTUELLE SPØRSMÅL OM HVORVIDT ET KRAV ELLER EN TVIST SKAL MEGLES (BORTSETT FRA LOVVALGSREGELEN I DETTE PUNKTET). VI GODTAR AT VI BARE VIL FORSØKE MEGLING PÅ ET INDIVIDUELT GRUNNLAG OG VIL IKKE SØKE MEGLING I ET KLASSESØKSMÅL, ELLER PÅ GRUNNLAG AV ET SAMLET ELLER REPRASENTATIVT UTVALG AV MOTPARTER, UAVHENGIG AV PROSEDYREREGLER FRA MEGLER. DERSOM EN DOMSTOL ELLER MEGLER MENER AT KLASSESØKSMÅLSFRAVIKELSEN IKKE KAN GJØRES GJELDENDE, MÅ TVISTEN FREMMES FOR EN STATLIG ELLER FØDERAL DOMSTOL I KING COUNTY I WASHINGTON. VI GODTAR AT FOR MEGLEDE KRAV VIL MEGLERENS BESLUTNING VÆRE ENDELIG OG BINDENDE OG KAN TVANGSGJENNOMFØRES SOM EN DOM I EN EVENTUELL DOMSTOL AV KOMPENTENT DOMSKRETS. For hver tvist eller ethvert krav, vil vi gi hverandre muligheten til å løse saken ved å sende den andre parten en skriftlig beskrivelse sammen med relevante dokumenter, støtteinformasjon og den foreslåtte løsningen. Varsel til HTC America, Inc. skal sendes til kontakten i punkt 16. Vi vil forsøke å varsle deg skriftlig dersom vi har e-post- eller postadressen din. Dersom vi ikke har adressen din vil vi legge varsel under delen for rettslige merknader på websiden vår på www.htc.com. Vi er enige om å forhandle alle tvister og krav i god tro. Dersom vi ikke kan løse tvisten eller kravet innen 60 dager etter at vi mottar meldingen din eller vi sender meldingen vår til deg, kan vi hver prøve å løse tvisten eller kravet i megling eller, dersom kravet kvalifiserer, i forliksretten. Dersom du vil ha megling, kan du starte megling ved å sende et brev som ber om megling og beskrive kravet ditt til kontakten som er oppført for HTC America, Inc. i punkt 16. American Arbitration Association (AAA) vil megle alle tvister og AAA sine tilleggsprosedyrer for forbrukerrelaterte tvister vil gjelde. Vi er hver ansvarlige for våre egne respektive kostnader knyttet til meglingen, med unntak av at HTC America, Inc. vil betale meglingsadministrative eller gebyrer i forbindelse med rekvirering av mekling, inkludert meglerens gebyrer. En megler kan tilkjenne på et individuelt grunnlag eventuelle sakskostnader tillatt av lov, inkludert pålagt eller stadfestende utgifter til bistand og advoktatsalær.
  b) Europa, Midtøsten og Afrika. Dersom du kjøpte Programvaren i Europa, Midtøsten eller Afrika, er du i kontrakt med HTC Europe Co., Ltd. og lovene i England og Wales regulerer tolkningen av denne Avtalen og gjelder for ethvert krav om brudd på den, uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Alle andre krav, inkludert krav under forbrukerbeskyttelseslover, konkurranselover, og i erstatningssøksmål reguleres av lovene i landet der du bor. Du godtar ugjenkallelig det eksklusive verneting og domstolene i London, England og Wales for eventuelle tvister som oppstår ut av eller i forbindelse med denne Avtalen.
  c) Australia, New Zealand og Asia (utenom Midtøsten). Dersom du kjøpte Programvaren i Australia, New Zealand eller Asia (utenom Midtøsten), er du i kontrakt med HTC Corporation, og lovene i Taiwan regulerer tolkningen av denne Avtalen og gjelder for krav for brudd på den, uavhengig av lovkonfliktsprinsipper. Alle andre krav, inkludert krav under forbrukerbeskyttelseslover, konkurranselover, og i erstatningssøksmål reguleres av lovene i landet der du bor. Du godtar ugjenkallelig Taipei District Court-domstolen som domstolen som opprinnelig har jurisdiksjon over eventuelle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne Avtalen.
 12. RETTSLIG EFFEKT. Denne Avtalen endrer ikke rettighetene dine under lovene i landet som du bor i større utstrekning enn lovene i landet ditt tillater. Du kan ha rettigheter under lovene i landet du bor i som kommer i tillegg til, eller er forskjellig fra, rettighetene i denne Avtalen.
 13. OVERHOLDELSE MED LOV; EKSPORTREGULERINGER. Du vil overholde alle nasjonale og internasjonale lover, regler og konvensjoner som gjelder for Programvaren og din bruk av Programvaren, inkludert eksportadministrasjonsreguleringer i USA (som Programvaren er underlagt), samt restriksjoner for sluttbruker, sluttbruk og destinasjonsbegrensningsregler utstedt av USA eller andre myndigheter. Du anerkjenner at Programvaren kommer fra USA.
 14. GENERELT. Overskriftene på punktene i denne Avtalen er kun for å gjøre det enklere for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning. HTC’s manglende reaksjon på noe avtalebrudd fra deg innebærer ikke at HTC frasier seg noen av rettighetene sine når det gjelder senere eller lignende brudd. Ingen fraskrivelse av eventuelle punkter i denne Avtalen vil tre i kraft med mindre det er skriftlig signert, og ingen fraskrivelse vil utgjøre en fraskrivelse av eventuelle andre punkter eller av samme punkt til en annen tid. Dersom en domstol med kompentent jurisdiksjon finner at et punkt, en regulering, avtale eller restriksjon i denne Avtalen vil være ulovlig, ugyldig eller ikke kan gjennomføres, vil gjenværende vilkår, punkter og restriksjoner være i full virking og vil ikke på noen måte bli påvirket eller ugyldiggjort. Du kan ikke tilordne, overføre eller underlisensiere rettighetene dine (hvis du har noen) under denne Avtalen. Denne Avtalen vil være bindende for alle av HTC sine etterfølgere og stedfortredere.
 15. HELE AVTALEN. Denne Avtalen, og eventuelle ekstra vilkår som følger med eventuelle Oppdateringer, er hele avtalen for Programvaren. Internett-baserte tjenester og brukerstøttetjenester (hvis disse finnes) kan være underlagt ekstra vilkår.
 16. GRACENOTE® MUSIKKGJENKJENNINGSTJENESTE Dette programmet eller denne enheten inneholder programvare fra Gracenote, Inc. of Emeryville, California (“Gracenote”). Programvaren fra Gracenote (“Gracenote-programvaren”) gjør at dette programmet kan utføre plate- og/eller filidentifisering og hente musikkrelatert informasjon, inkludert informasjon om navn, artist, spor og tittel (“Gracenote-data”) fra online servere eller innebygde databaser (samlet kalt “Gracenote-servere”) og utføre andre funksjoner. Du kan bruke Gracenote-data bare ved hjelp av de tiltenkte sluttbrukerfunksjonene i dette programmet eller denne enheten.
  Du godtar at Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne bare skal brukes til eget og ikke-kommerisell bruk. Du godtar at du ikke kan tilordne, kopiere, overføre eller sende Gracenote-programvaren eller Gracenote-data til en tredjepart. DU GODTAR Å IKKE BRUKE ELLER UTNYTTE GRACENOTE-DATA, GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER GRACENOTE-SERVERE PÅ ANNEN MÅTE ENN DET SOM ER UTTRYKKELIG ANGITT HER.
  Du godtar at din ikke-eksklusive lisens til å bruke Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne opphører hvis du bryter noen av disse restriksjonene. Hvis lisensen opphører, godtar du å avslutte eventuell og all bruk av Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-servere. Gracenote forbeholder seg alle rettigheter til Gracenote-data, Gracenote-programvaren og Gracenote-serverne, inkludert alle eierrettigheter. Gracenote vil under ingen omstendigheter være ansvarlig for noen betaling til deg for eventuell informasjon du sørger for. Du godtar at Gracenote, Inc. kan håndheve sine rettigheter under denne Avtalen direkte mot deg i sitt eget navn.
  Til statistiske formål bruker Gracenote-tjenesten en unik identifikator til å spore spørringer. Hensikten med denne tilfeldig tilordnede numeriske identifikatoren er å la Gracenote-tjenesten telle spørringer uten å vite noe om hvem du er. Hvis du vil ha mer informasjon, se websiden for Gracenote Personvern for Gracenote-tjenesten.
  Gracenote-programvaren og hvert element Gracenote-data er lisensiert til deg som den er (“AS IS”). Gracenote gir ingen løfter eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til nøyaktigheten av eventuelle Gracenote-data fra Gracenote-serverne. Gracenote reserverer seg retten til å slette data fra Gracenote-serverne, eller til å endre datakategorier av hvilken som helst grunn Gracenote anser som tilstrekkelig. Det gis ingen garanti om at Gracenote-programvaren eller Gracenote-serverne er feilfrie, eller at funksjonene til Gracenote-programvaren eller Gracenote-serverne vil fungere uavbrutt. Gracenote er ikke forpliktet til å fremskaffe nye eller forbedrede datatyper eller kategorier som Gracenote kan levere i fremtiden, og kan fritt avslutte sine tjenester når som helst.
  GRACENOTE FRASKRIVER SEG ANSVAR FOR ALLE GARANTIER, BÅDE UTTRYKTE OG UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG IKKE-KRENKELSE AV ANDRES RETTIGHETER. GRACENOTE GARANTERER IKKE RESULTATET SOM OPPNÅS VED BRUK AV GRACENOTE-PROGRAMVAREN ELLER NOEN GRACENOTE-SERVER. GRACENOTE ER UNDER INGEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE ELLER INNTEKTER.
 17. MP3 og mp3PRO
  Levering av dette produktet innebærer kun en lisens for privat, ikke-kommersiell bruk, og innebærer ingen lisens og impliserer ingen rett til å bruke dette produktet i noen kommersiell (dvs. inntektsskapende) kringkasting (bakkebundne, satellittoverførte, kabeloverførte og/eller andre medier), kringkasting/direkteavspilling via Internett, intranett og/eller andre nettverk eller i andre elektroniske innholdsdistribusjonssystemer, for eksempel programmer for pay-audio eller audio-on-demand (lyd på forespørsel). Man må ha en egen lisens for slik bruk. Du finner detaljer om dette på www.mp3licensing.com.
 18. KONTAKTINFORMASJON. Hvis du har eventuelle spørsmål om denne Avtalen, kan du rette alle spørsmål, varsler og korrespondanse til:

  Hvis til HTC America, Inc.
  Attn: VP of Legal Affairs
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005

  Med en kopi til: HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Hvis til HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan

  Hvis til HTC Europe Co., Ltd.
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP,
  United Kingdom

  Med en kopi til: HTC Corporation
  Attn: General Counsel
  No. 23, Xinghua Rd.,
  Taoyuan City, Taoyuan County 330
  Taiwan
 

Jeg har lest og aksepterer LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER.