HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Bruke strømsparingsmodus

Strømsparingsmodus bidrar til å øke batterilevetiden. Den reduserer bruk av telefonfunksjoner som tapper batteriet, for eksempel plasseringstjenester og mobildata.
  1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
  2. Klikk på Av/på.
  3. Klikk på Strømsparing av/på-bryteren for å slå strømsparingsmodus av eller på.

    Hvis du vil angi når denne modusen skal slås på automatisk, klikker du på Strømsparing, merker av for Slå på strømsparing automatisk og velger et batterinivå.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?