HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Batterioptimalisering for apper

Når du har tilkoblinger som Wi-Fi på mens telefonen er i dvalemodus, kan noen apper likevel fortsette å bruke batteriet. Med start på Android 6.0 er batterioptimalisering aktivert for alle apper som standard. Dette bidrar til å forlenge batteriets standbytid når du ikke bruker telefonen.

Telefonen må fortsatt være inaktiv i en lengre periode før batterioptimalisering trer i kraft.

Slå av batterioptimalisering i apper

Hvis det finnes apper som du ikke vil ha batterioptimalisering aktivert for, kan du slå av funksjonen i disse appene.
  1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Innstillinger.
  2. Klikk på Av/på.
  3. Klikk på Batterioptimalisering.
  4. Klikk på Ikke optimalisert > Alle apper for å se hele listen av apper.
  5. Hvis du vil slå av batterioptimalisering i en app, klikker du på appnavnet og klikker på Ikke optimaliser > Ferdig.

    Gjenta denne prosessen for å slå av optimalisering i andre apper.

Hvis du vil filtrere listen og se hvilke apper som har batterioptimalisering deaktivert, klikker du på Alle apper > Ikke optimalisert.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?