HTC U Play‎

Opplæringsguider

< < Menu

Sikkerhetskopiere kontakter og meldinger

Hvis du vil sikkerhetskopiere kontakter og tekstmeldinger separat på HTC U Play, her er noen tips om hvordan du eksporterer eller importerer dem.

Sikkerhetskopiere kontaktene dine

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Kontakter.
 2. I kategorien Kontakter klikker du på > Administrere kontakter.
 3. Klikk på Importer/eksporter kontakter > Eksporter til telefonens lagringsområde eller Eksporter til minnekort.
 4. Velg en konto eller type kontakter du vil eksportere.
 5. Hvis du vil bidra til å beskytte dataene, klikker du på Ja og definerer et passord for denne sikkerhetskopien. Sørg for at du husker dette passordet. Du må angi det på nytt når du importerer kontakter.

  Hvis du ikke trenger et passord, klikker du på Nei.

 6. Klikk på OK.

Gjenoppretter kontakter

 1. I kategorien Kontakter klikker du på > Administrere kontakter.
 2. Klikk på Importer/eksporter kontakter > Importer fra telefonens lagringsområde eller Importer fra minnekort.
 3. Hvis du har satt opp mer enn én konto, klikker du på typen for de importerte kontaktene.
 4. Hvis du har flere tilgjengelige sikkerhetskopier, velger du sikkerhetskopien du vil importere, og klikker på OK.
 5. Skriv inn passordet du har definert for denne sikkerhetskopien, og klikk på OK.

Sikkerhetskopiere tekstmeldinger

Behold viktige tekstmeldinger ved å sikkerhetskopiere dem slik at du kan gjenopprette dem til HTC Meldinger-appen ved behov. Meldinger-appen sikkerhetskopier enten til telefonens lagringsområde eller til lagringskortet hvis du har satt inn et.
Viktig: Tekstmeldinger i den sikre boksen og blokkerte meldinger vil ikke sikkerhetskopieres. Hvis du vil inkludere slike meldinger i sikkerhetskopien, flytter du dem først til den generelle meldingsboksen.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS > Sikkerhetskopier > Sikkerhetskopier SMS.
 3. Som hjelp til å beskytte dataene kan du angi et passord for sikkerhetskopien. Sørg for at du husker dette passordet. Du må angi det på nytt når du gjenoppretter meldinger.

  Hvis du ikke trenger et passord, velger du Ikke passordbeskytt denne sikkerhetskopien.

 4. Angi et navn på sikkerhetskopifilen og klikk på OK.

Sikkerhetskopiere tekstmeldinger via e-post

Viktig:
 • Du må sette opp e-postkontoen din i HTC E-post-applikasjonen.
 • Tekstmeldinger i den sikre boksen og blokkerte meldinger vil ikke sikkerhetskopieres. Hvis du vil inkludere slike meldinger i sikkerhetskopien, flytter du dem først til den generelle meldingsboksen.
 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS.
 3. Klikk på Sikkerhetskopier > Sikkerhetskopier SMS via e-post.
 4. Som hjelp til å beskytte dataene kan du angi et passord for sikkerhetskopien. Sørg for at du husker dette passordet. Du må angi det på nytt når du gjenoppretter meldinger.

  Hvis du ikke trenger et passord, velger du Ikke passordbeskytt denne sikkerhetskopien.

 5. Angi e-postadressen din.
 6. Skriv e-postmeldingen din og send den.

Gjenopprette tekstmeldinger

 1. startskjermbildet klikker du på og finner frem til og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på > Sikkerhetskopier/gjenopprett SMS > Gjenopprett.
 3. Velg hvordan du vil gjenopprette meldingene, og klikk på Neste.
 4. Klikk på sikkerhetskopien du vil importere.
 5. Skriv inn passordet du har definert for denne sikkerhetskopien. Hvis du ikke har definert et passord, merker du av for Denne sikkerhetskopifilen er ikke sikkerhetsbeskyttet.
 6. Klikk på OK.
Hvis du vil gjenopprette tekstmeldinger som ble sikkerhetskopiert via e-post, åpner du e-postmeldingen med sikkerhetskopivedlegget fra E-post-appen. Klikk på vedlegget for å laste det ned først, og klikk deretter på det igjen for å åpne sikkerhetskopifilen du vil importere. Skriv inn passordet du har definert for denne sikkerhetskopien, eller merk av for Denne sikkerhetskopifilen er ikke sikkerhetsbeskyttet.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?