HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Opplæringsguider

< < Menu

Navigere i HTC One M9 Prime Camera Edition med TalkBack

Bruk TalkBack hvis du vil navigere i HTC One M9 Prime Camera Edition med talte tilbakemeldinger. Når du berører skjermen, vibrerer HTC One M9 Prime Camera Edition og avgir en hørbar respons slik at du vet at du berører.
Merk: Ikke alle språk støttes.

Slå på TalkBack

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på av/på-bryteren.
 3. Les fraskrivelseserklæringen for TalkBack og klikk på OK.

Et kort opplæringsprogram for bruk av TalkBack begynner å kjøre etter at du har slått på TalkBack.

Merk: TalkBack fungerer best hvis du slår av automatisk skjermrotering.

Slå Utforsk basert på berøring av eller på

Med Utforsk basert på berøring kan HTC One M9 Prime Camera Edition reagere på snarveisgester og skjermbevegelser ved å gi tilbakemeldinger i form av lydsignaler. Utforsk basert på berøring aktiveres når du slår på TalkBack, men du kan slå det av.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på > Innstillinger.
 3. Under Berøringsutforskning fjerner du merket for Utforsk basert på berøring.

Du vil ikke lenger få tilbakemelding i form av lydsignaler fra HTC One M9 Prime Camera Edition.

Bruke TalkBack-bevegelser

Når TalkBack er slått på, og innstillingen Utforsk basert på berøring er valgt, erstattes de vanlige berøringsbevegelsene av TalkBack-bevegelser.
Merk: Mediebevegelser som 3-fingers sveiping er kanskje ikke tilgjengelig når TalkBack-bevegelser er aktivert.
Gjør ett av følgende:
Åpne et element
 1. Dra fingeren på skjermen for å finne og velge elementet.
 2. Dobbeltklikk hvor som helst på skjermen for å åpne elementet.
Flytt et element
 1. Dra fingeren på skjermen for å finne elementet.
 2. Dobbeltklikk på skjermen, men ikke løft fingeren ved det andre klikket.
 3. Dra elementet til et nytt punkt og løft fingeren.
Rull gjennom et skjermbilde Bruk to fingre til å sveipe opp, ned, til venstre eller til høyre.
Lås opp den låste skjermen Bruk to fingre til å sveipe opp fra bunnen av skjermen.
Åpne varslingspanelet Bruk to fingre til å sveipe ned fra toppen av skjermen.

Tilordne TalkBack-snarveier

TalkBack har tilpasningsbare bevegelser som kan brukes til å åpne varslingspanelet, vise nylige apper, få tilgang til TalkBack-kontroller, og mye annet.
Viktig: Trinnene nedenfor beskrives ved hjelp av de vanlige bevegelsene. Bruk de tilsvarende TalkBack-bevegelsene hvis du allerede har TalkBack slått på.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på TalkBack og deretter på > Innstillinger > Administrer bevegelser.
 3. Klikk på en av snarveisbevegelsene og velg en handling.

Bruke TalkBack-kontekstmenyer

TalkBack har kontekstmenyer for kontroll av kontinuerlig lesing og globale TalkBack-kontroller. Disse menyene er tilgjengelige ved hjelp av TalkBack-snarveisbevegelser.
 1. Slå på TalkBack.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne menyen for kontinuerlig lesing, bruker du én finger til å sveipe opp og til høyre i én kontinuerlig bevegelse.
  • Hvis du vil åpne den globale kontekstmenyen, bruker du én finger til å sveipe ned og til høyre i én kontinuerlig bevegelse.
  Merk: Hvis du allerede har endret TalkBack-snarveisbevegelsene, må du kontrollere TalkBack-innstillingene for den aktuelle bevegelsen.
 3. Trykk på og hold hvor som helst på skjermen.
 4. Dra fingeren rundt på skjermen for å utforske alternativer.
  Merk: Hvis du vil avbryte en handling, drar du fingeren til startposisjonen.

Endre TalkBack-lesehastigheten

Viktig: Trinnene nedenfor beskrives ved hjelp av de vanlige bevegelsene. Bruk de tilsvarende TalkBack-bevegelsene hvis du allerede har TalkBack slått på.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Tekst-til-tale-utdata > Talehastighet.
 3. Velg en talehastighet.
  Tips: Du kan teste talehastigheten ved å klikke på Lytt på et eksempel.

Språkinnstillinger for TalkBack

 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Tilgjengelighet.
 2. Klikk på Tekst-til-tale-utdata > Google Tekst-til-tale-utdata og gjør ett av følgende:
  Velg et annet språk Klikk på Språk.
  Installer en stemme Klikk på Installer stemmedata og klikk på språket. Klikk på ved siden av taledataene du vil installere. Når installeringen er fullført, trykker du på to ganger og klikker på Språk.
 3. Velg ønsket språk.
  Merk: Ikke alle språk støttes.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?