HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Opplæringsguider

< < Menu

Slette meldinger og samtaler

Åpne Meldinger-appen og gjør ett av følgende:
Slette en melding

Åpne samtaletråden med en kontakt, trykk på meldingen og trykk på Slett melding.

Hvis du vil slette flere meldinger i en samtale, trykker du > Slett meldinger > Slett etter merket område, og velger deretter meldingene du vil slette.

Slette en samtale

Trykk og hold en kontakt (eller et telefonnummer), og trykk deretter på Slett.

Hvis du vil slette flere samtaler, klikker du på > Slett tråder og velger samtalene du vil slette.

Merk: I Meldinger-innstillingene trykker du på Generelt > Slett gamle meldinger for å slette gamle meldinger automatisk.

Forhindre sletting av en melding

Du kan låse en melding for å forhindre at den slettes, selv om du sletter de andre meldingene i samtalen.

  1. Åpne Meldinger-appen.
  2. Klikk på en kontakt (eller et telefonnummer) for å vise utvekslingen av meldinger med den kontakten.
  3. Klikk på meldingen du vil låse.
  4. Klikk på Lås melding på alternativmenyen. Et låseikon vises.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?