HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Opplæringsguider

< < Menu

Motta anrop

Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, vises skjermbildet Innkommende anrop.
Tips: HTC One M9 Prime Camera Edition vil automatisk justere volumet for ringetonen når du bruker funksjonene høflig ringesignal og lommemodus.

Svare på eller avvise et anrop

Gjør ett av følgende:
  • Trykk Besvar eller Avslå.
  • Hvis du har satt opp en låst skjerm, drar du eller oppover.

Demping av ringelyden uten å avvise anropet

Gjør ett av følgende:
  • Trykk på VOLUM NED eller VOLUM OPP-knappen.
  • Trykk på AV/PÅ-knappen.
  • Plasser HTC One M9 Prime Camera Edition med forsiden ned på en flat og jevn overflate.
    Merk: Hvis alternativet Flipp for å dempe i innstillingene for Lyd og varsling er innstilt på Demp en gang, vil HTC One M9 Prime Camera Edition fortsatt ringe når det finnes flere innkommende anrop.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?