HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Opplæringsguider

< < Menu

Endre videoavspillingshastighet

Vil du legge til et visst filmatisk element i videoene dine ved å kjøre bestemte scener saktere? Du kan variere avspillingshastigheten av utvalgte deler av en video i sakte bevegelse.
Viktig: Du kan bare endre videoavspillingshastighet for videoer som er tatt med saktefilm-opptak i Kamera-appen.
  1. I Galleri åpner du bildet du vil se på full skjerm. Du kan identifisere sakte film-videoer med -ikonet på miniatyren.
  2. Klikk på for å bytte mellom normal avspilling og avspilling i sakte film.
  3. For å justere avspillingshastigheten på videoen klikker du på > Rediger > Juster avspillingshastighet.
  4. Ram inn sekvensen du ønsker å kjøre saktere, ved å flytte glidebryterne til venstre og høyre.
  5. Dra glidebryteren opp eller ned for å velge hvor raskt sekvensen skal spilles av.
  6. Klikk på for å se resultatet.
  7. Trykk på .

Den redigerte videoen lagres som en kopi. Den originale videoen forblir uredigert.

Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?