HTC One M9 Prime Camera Edition‎

Opplæringsguider

< < Menu

Bruke Zoe-kamera

Hent mer enn bare et stillbilde. Med Zoe-kamera kan du fange levende øyeblikk som et tresekunders videoklikk og tre stillbilder.

De tre stillbildene er integrert i videoklippet og kan vises eller lagres som separate bilder ved hjelp av Galleri.

Viktig: Enkelte kamerainnstillinger er ikke tilgjengelige når du bruker Zoe-kamera, for eksempel zooming.
  1. startskjermbildet klikker du på kameraikonet for å åpne Kamera-appen.
  2. Bytt til Kamera-modus hvis du ikke er i den allerede. Se Velge en fangstmodus hvis du vil ha detaljer.
  3. På søkerskjermbildet klikker du på for å slå på Zoe-kamera.
  4. Når du er klar til å ta bildet, trykker du på .

    Når lukkerutløserikonet sakte blir rødt , fortsetter du å holde telefonen stødig mens kameraet fanger de tre bildene og den tresekunders videoen.

Tips: Når du tar opptaksseriebilder med et tresekunders videoklipp ved hjelp av Zoe-kamera, er det lurt å:
  • Holde HTC One M9 Prime Camera Edition stødig for å fange bevegelige motiver mot en statisk bakgrunnsscene.
  • Når du tar et gruppebilde, må du be motivene om å holde seg i ro inntil du er ferdig med å ta bildet.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?