HTC Desire 530‎

Opplæringsguider

< < Menu

Ikke forstyrr-modus

Bruk Ikke forstyrr-modus hvis du vil avvise anrop og sette alarmer og varslinger på lydløs mens du samtidig har en åpen dataforbindelse.
 1. Sveip nedover med to fingre fra toppen av skjermen å åpne Hurtiginnstillinger.
 2. Trykk på .
 3. Klikk på Total stillhet, Bare alarmer eller Bare prioritet avhengig av om du vil tillate unntak. Når Bare prioritet er valgt, kan du motta meldinger eller anrop fra kontakter på unntakslisten.
 4. Klikk på Inntil du slår av dette hvis du vil slå av Ikke forstyrr selv, eller klikk på eller for å angi antall timer før Ikke forstyrr slås av automatisk.
 5. Klikk på Ferdig for å aktivere den.
Ikke forstyrr-ikonet vil vises på statuslinjen.
Tips: Når skjermen er på, trykker du på VOLUM og klikker på Avslutt nå for slå av Ikke forstyrr-modus raskt.

Tillate varslinger og kontakter for å forbigå Ikke forstyrr-modus

Legg til viktige kontakter på en unntaksliste slik at du fortsatt kan motta anrop og meldinger fra dem selv om Ikke forstyrr-modus er på.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lyd og varsling.
 2. Klikk på Ikke forstyrr > Prioritet tillater bare.
 3. Klikk på av/på-bryteren ved siden av elementene du vil skjule.
 4. Klikk på Meldinger fra eller Anrop for å velge hvem som kan kontakte deg.
 5. Klikk på Administrer godkjente kontakter, og klikk på for å legge til kontaktene på unntakslisten.

  Hvis du vil fjerne kontakter eller numre fra listen, klikker du på > Fjern kontakter.

Angi en Ikke forstyrr-tidsplan

Planlegg når Ikke forstyrr skal slås på automatisk og hvor lenge tidsplanen skal vare. Du kan for eksempel angi at den skal slås på under et ukentlig møte.
 1. startskjermbildet klikker du på > Innstillinger > Lyd og varsling.
 2. Klikk på Ikke forstyrr > Tidsplaner.
 3. Klikk på Legg til regel.
 4. Angi et navn på regelen, og velg om du vil basere den på et tidspunkt eller en hendelse.
  Tidsregel
  • Angi dagene.
  • Angi start- og sluttklokkeslett.
  • Velg Ikke forstyrr-nivået.
  Hendelsesregel
  • Velg en kalender du vil lage regelen for.
  • Angi en betingelse for typen svar.
  • Velg Ikke forstyrr-nivået.
Tips: Du kan slå en tidsplan av eller på ved å klikke på av/på-bryteren når du viser tidsplanens detaljer.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?