HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Plasseringsinnstillinger

Enkelte apper bruker din plassering for å vise informasjon du trenger. Velg en plasseringsmodus basert på hvor nøyaktig du vil at disse appene skal fastslå plasseringen din.
  1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Sikkerhet og posisjon > Posisjon.
  2. Hvis av/på-bryteren er av, klikker du på den for å slå på plasseringsmodus.
  3. Klikk på Modus, og velg en av følgende plasseringsmodi:
    • Stor nøyaktighet gir deg et bedre anslag av plasseringen din. Funksjonen bruker GPS, Wi-Fi, Bluetooth eller mobilnettverk til å fastslå plasseringen din. Denne modusen bruker Google-plasseringstjenester.
    • Batterisparing bruker Wi-Fi, Bluetooth eller mobilnettverk uten bruk av GPS for å forbruke mindre batteristrøm. Denne modusen bruker Google-plasseringstjenester.
    • Bare enheten bruker GPS.
Merk: Hvis du slår av en plasseringstjeneste (for eksempel GPS), betyr det at ingen applikasjoner på HTC Desire 12s vil samle inn plasseringsdata gjennom den plasseringskilden. Tredjeparts applikasjoner kan imidlertid samle inn – og HTC Desire 12s kan fortsette å tilby – plasseringsdata gjennom andre tjenester, blant annet gjennom Wi-Fi og signaltriangulering.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?