HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Ikke forstyrr-modus

Bruk Ikke forstyrr-modus hvis du vil avvise anrop og sette alarmer og varslinger på lydløs mens du samtidig har en åpen dataforbindelse.
 1. Sveip nedover med to fingre fra toppen av skjermen å åpne Hurtiginnstillinger.
  Image illustrating swiping down with two fingers on the screen.
 2. Klikk på . Ved behov sveiper du til neste skjerm.
 3. Klikk på Total stillhet, Bare alarmer eller Bare prioritet avhengig av om du vil tillate unntak. Når Bare prioritet er valgt, kan du motta meldinger eller anrop fra kontakter på unntakslisten.
 4. Klikk på Inntil du slår av Ikke forstyrr hvis du vil slå av Ikke forstyrr selv, eller klikk på eller for å angi antall timer før Ikke forstyrr slås av automatisk.
 5. Klikk på Ferdig for å aktivere den.
Ikke forstyrr-ikonet vil vises på statuslinjen.
Tips:
 • Når skjermen er på, trykker du på VOLUM og klikker på Slå av nå for å slå av Ikke forstyrr-modus raskt.
 • Når du trykker ned VOLUM-knappen inntil du når stille modus, aktiveres modusen Ikke forstyrr Bare alarmer.
Merk: Når Ikke forstyrr er på, vil ikke varsellampen blinke.

Blokkere visuelle forstyrrelser

Du kan gå inn i modusen Ikke forstyrr for å blokkere visuelle forstyrrelser som for eksempel popup-varslinger.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Lyd.
 2. Klikk på Innstillinger for Ikke forstyrr > Blokker visuelle forstyrrelser.
 3. Klikk på av/på-bryteren for å velge om du vil blokkere visuelle forstyrrelser når skjermen er av og på.

Tillate varslinger og kontakter for å forbigå Ikke forstyrr-modus

Legg til viktige kontakter på en unntaksliste slik at du fortsatt kan motta anrop og meldinger fra dem selv om Ikke forstyrr-modus er på.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Lyd.
 2. Klikk på Innstillinger for Ikke forstyrr > Prioritet tillater bare.
 3. Klikk på av/på-bryteren ved siden av elementene du vil skjule.
 4. Klikk på Meldinger eller Anrop for å velge hvem som kan kontakte deg.

Angi en Ikke forstyrr-tidsplan

Planlegg når Ikke forstyrr skal slås på automatisk og hvor lenge tidsplanen skal vare. Du kan for eksempel angi at den skal slås på under et ukentlig møte.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Lyd.
 2. Klikk på Innstillinger for Ikke forstyrr.
 3. Klikk på Legg til flere.
 4. Velg om du vil basere regelen på et tidspunkt eller en hendelse, angi navnet på regelen og klikk på OK.
 5. Angi regelens parametere.
  Regel Innstillinger
  Tidsregel
  • Angi dagene.
  • Angi start- og sluttklokkeslett.
  • Velg et nivå av Innstillinger for Ikke forstyrr.

  Du kan også velge å la regelen stoppe på enten regelens sluttid eller ved neste alarm du har angitt i Klokke-appen.

  Hendelsesregel
  • Velg en kalender du vil lage regelen for.
  • Angi en betingelse for typen svar.
  • Velg et nivå av Innstillinger for Ikke forstyrr.
Tips: Du kan slå en automatisk regel av eller på ved å klikke på av/på-bryteren når du viser regelens detaljer.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?