HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Motta anrop

Når du mottar et telefonanrop fra en kontakt, vises skjermbildet Innkommende anrop.

Svare på eller avvise et anrop

Gjør ett av følgende:
  • Trykk Besvar eller Avslå.
  • Hvis telefonen er låst, drar du oppover for å besvare anropet og drar det nedover for å avvise anropet.

Demping av ringelyden uten å avvise anropet

Gjør ett av følgende:
  • Trykk på VOLUM NED eller VOLUM OPP-knappen.
  • Trykk på AV/PÅ-knappen.

Svare på et tapt anrop

Du vil se ikonet tapt anrop i statuslinjen når du har et tapt anrop.

  1. Skyv varslingspanelet åpent for å se hvem anroperen er.
  2. Klikk på Ring tilbake for å fortsette samtalen.

Hvis du har flere tapte anrop, trykker du på varselet om tapte anrop for å åpne Telefon-appen i .

Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?