HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Varslinger

Varsellampe

Varslingslampen viser et:
 • Kontinuerlig grønt lys når HTC Desire 12s er koblet til en strømadapter eller en datamaskin og batteriet er fulladet.
 • Blinkende grønt lys når du har en ventende varsling.
 • Fast oransje lys når batteriet blir ladet.
 • Blinkende oransje lys når batterinivået blir veldig lavt.

Varslingspanel

Varselikoner informerer deg om nye meldinger, kalenderhendelser, alarmer og aktiviteter som pågår som filer som lastes ned.
Når du ser varselikoner, åpne varslingspanelet for å se detaljer om varslingene som du har mottatt.
For å åpne varslingspanelet, dra ned fra øverst på skjermen.

Eller bare sveip ned hvor som helst på startskjermbildet.

Screen showing the Notifications panel
 • Klikk på varslingen for å åpne den tilsvarende appen.
 • For å avvise bare ett varsel i listen, drar du det til venstre eller høyre.
 • Skyv to fingre fra hverandre på varslingen for å utvide den og se flere detaljer eller se om det finnes flere varslinger i den. Skyv to fingre sammen på varslingen for å minimere den igjen.
 • Noen varslinger lar deg gjennomføre umiddelbare tiltak. Klikk for eksempel på en tapt samtalevarsling for å returnere anropet eller svare med en tekstmelding.
 • Hvis du har flere varslinger, kan du rulle gjennom listeskjermen for å vise alle.
 • Hvis du vil avvise alle ikke-permanente varsler, klikker du på Fjern alle.
 • Du kan endre hvilke appvarslinger du vil motta, og også slumre enkelte varslinger for å fjerne dem midlertidig. Se Administrere appvarsler.

Slumre varslinger

Du kan slumre varslinger for å fjerne dem midlertidig fra statuslinjen og varslingspanelet.
 1. Dra fingeren nedover fra toppen av skjermen for å åpne varslingspanelet.
 2. Skyv varslingen sakte til høyre eller venstre, og klikk på .
 3. Klikk på , og velg hvor lenge du vil slumre varslingen.
Den slumrede varslingen vises igjen på statuslinjen og varslingspanelet så snart slumretiden slutter.

Slå ikonskilter av eller på

Noen apper kan vise en prikk når de har varslinger. Du kan velge å vise eller skjule varslingsprikker eller skjule prikken på appikonene.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Apper og varsler.
 2. Klikk på Varsler.
 3. Klikk på På/Av-bryteren ved siden av Tillat varselprikker for å slå alternativet av eller på.

Administrere appvarsler

Du kan velge hva slags appvarslinger du vil dempe, blokkere eller overstyre i innstillingene for Ikke forstyrr.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Apper og varsler.
 2. Klikk på Varslinger > Appvarslinger, og klikk på appen med varslingene du vil tilpasse.

  Du kan også trykke på og holde en varsling i varslingspanelet eller den låste skjermen for å se varslingsinnstillingene du kan tilpasse.

 3. Klikk på På/Av-bryteren ved siden av alternativet du vil bytte.
Innstillinger for appvarslinger brukes på varslinger i Varsler-panelet og den låste skjermen.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?