HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Legge inn tekst

Tastaturet blir tilgjengelig når du klikker på et tekstfelt i en applikasjon.
 • Klikk på tastene på skjermtastaturet for å skrive inn bokstaver, tall, symboler og andre tegn.
 • Klikk på for å legge inn en stor bokstav. Klikk to ganger for å slå på caps lock.
 • Trykk på og hold tastene med grå tegn øverst eller nederst for å legge inn tall, symboler eller aksenttegn. Noen taster har flere tegn eller aksenter knyttet til seg.
 • Klikk på for å vise tall- og symboltaster. Klikk på for å gå tilbake til hovedskjermbildet.
 • Klikk på for å velge mellom et bredt utvalg av emojier.
 • Klikk på for å sjekke flere funksjoner, alternativer og innstillinger.Du kan endre størrelse på tastaturområdet, endre layout og design, laste ned ordlister og mye mer.
 • Trykk på for å lukke skjermtastaturet.

Hvordan kan jeg skrive raskere?

Skjermtastaturet på telefonen er meget tilpasningsbart. Du kan endre innstillinger og alternativer for å forbedre skriveopplevelsen.

Her er noen tips du kan prøve:

 • Vis de numeriske tastene på øverste rad på tastaturet. Gå til Innstillinger og klikk på System. Klikk på Språk og inndata > Virtuelt tastatur > TouchPal - HTC Sense-versjon > Generelle innstillinger. Velg Tallrad.
 • Slå på kontekstuell prediksjon. Gå til Innstillinger og klikk på System. Klikk på Språk og inndata > Virtuelt tastatur > TouchPal – HTC Sense-versjon > Smarte inndata, og sørg for at Kontekstuell prediksjon er valgt. Dette alternativet muliggjør ordprediksjon og vil også la tastaturet lære fra de vanlige ordmønstrene du skriver, og oppnå bedre ordforslag.
 • Bytt til landskapsmodus. Med to fingre sveiper du ned fra statuslinjen, og undersøker om Autorotering er slått på. Åpne appen du trenger, og klikk på et tekstfelt for å vise tastaturet. Legg telefonen på siden for å åpne et større tastatur.
  Deretter kan du klikke på > Splitt.
  Screen showing a split TouchPal keyboard.
 • Endre størrelse på eller flytte tastaturet.
  Screen showing the resize button for resizing the TouchPal keyboard.

  Åpne appen du trenger, og klikk på et tekstfelt for å vise tastaturet. Klikk på , og klikk deretter på Skaler. Dra en av kantpilene for å endre størrelse på tastaturet.

  Hvis du vil flytte tastaturet opp, drar du den midtre knappen opp.

  Screen showing how to move the TouchPal keyboard using an upward finger gesture.

Legge inn tekst ved å snakke

 1. Klikk på et område hvor du vil skrive inn tekst.
 2. Trykk på og hold på skjermtastaturet.
 3. Når du ser mikrofonknappen og ordene "‍Prøv å si noe"‍, sier du ordene du vil angi.
 4. Angi tegnsettingstegn ved å si navnet. Du kan for eksempel si "‍komma"‍.

Aktivere smart tastaturalternativer

Slå på tastaturets avanserte funksjoner som hjelp til å skrive raskere, for eksempel kontekstuell prediksjon, autokorrigering og mer.
 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > System > Språk og inndata.
 2. Klikk på Virtuelt tastatur > TouchPal – HTC Sense-versjon > Smarte inndata.
 3. Velg alternativene du vil aktivere.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?