HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Kopiere eller flytte filer mellom telefonens lagringsområde og lagringskortet

Gå til Innstillinger for å vise og administrere filer i telefonens lagringsområde og på lagringskortet. Hvis du bruker lagringskortet som eksternt lagringsomåde, kan du kopiere eller flytte filer mellom telefonens lagringsområde og lagringskortet. Du kan også kopiere eller flytte filer til eller fra en ekstern USB-lagringsenhet når du har den koblet til HTC Desire 12s.
 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Innstillinger > Lagring.
 2. Klikk på Internt delt lagringsplass og deretter Filer, eller klikk på lagringskortnavnet.

  Eller klikk på den eksterne USB-lagringsenheten hvis du har en tilkoblet.

 3. Åpne mappen som inneholder filene du vil kopiere eller flytte.
 4. Hvis du vil velge eller oppheve valg av filer:
  • Trykk på og hold en fil for å velge den. Hvis du vil velge flere filer, klikker du på hver fil.
  • Klikk på en fil for å oppheve valg av den.
  • Hvis du vil velge alle filer, klikker du på > Velg alle.
 5. Klikk på , og klikk på Kopier til eller Flytt til.
 6. Klikk på for å åpne utstikkermenyen, velg typen lagringsområde du vil kopiere eller flytte til, og åpne ønsket mappe.
 7. Klikk på Kopier eller Flytt til.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?