HTC One X
မ်က္ႏွာျပင္4.7 လက္မ စူပါ LCD 2
CPU အျမန္နႈန္း

1.5 GHz, quad-core (ဂလိုဘယ္ ဗားရွင္း)

1.5 GHz, dual-core LTE ဗားရွင္း (ယူအက္စ္ေအ ႏွင့္ ေရြးထားေသာတိုင္းျပည္မ်ား)

ဘက္ထရီစြမ္းရည :1800 mAh
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အျပည့္အစုံ
အကူအညီလိုပါသလား။
HTC အြန္လိုင္း ပံ့ပိုးမႈ

ပိုင္ဆုိင္သည္ HTC One X ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ကူညီႏိုင္သည္။

ပိုမုိေလ့လာပါ။ >

HTC ၀မ္း X - အံ့အားသင့္ေစနိုင္ေသာ ကင္မရာ
အံ့အားသင့္ေစနိုင္ေသာ ကင္မရာ
အံ့အားသင့္ေစနိုင္ေသာ ကင္မရာ
HTC ၀မ္း X - အံ့အားသင့္ေစနိုင္ေသာ ကင္မရာ

ဤကင္မရာနွင့္ဆိုပါက သင္ဘယ္ေတာ့မွ ရိုက္ခ်က္တခုပင္ လြဲမည္ မဟုတ္ပါ။တစ္စကၠန္႔ထက္နည္းေသာစတင္မႈ၊ ဆက္တိုက္အျမန္မီးရိုက္ခ်က္ မ်ားရွိေသာ ကင္မရာ ျဖင့္အခ်ိန္တုိင္းကို ဖမ္းယူနုိင္သည္။ ဗီဒီယိုဓာတ္ပံုျဖင့္ ဗီဒီယိုနွင့္ဓာတ္ပံုနွစ္ခုလံုးအား တခ်ိန္တည္းတြင္ ရိုက္နိုင္သည့္အတြက္ သင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွ ဗီဒီယိုနွင့္ဓာတ္ပံုႀကားေနာက္ထပ္ေရြးရန္မလိုေတာ့ပါ။ အဆိုးဆံုးအေျခအေနမ်ားျဖစ္ေသာ အလင္းနည္း၊ အလင္းမရွိမႈ နွင့္ ေနာက္ခံမီး မ်ားတြင္ပင္လ်ွင္ သင္သည္ အေကာင္းဆံုးေသာ ပံုမ်ားကို ရရိွလိမ့္မည္။ ဘယ္တခုမ်ွ ျပႆနာမရွိပါ။
HTC ၀မ္း X - စစ္မွန္ေသာအသံ
စစ္မွန္ေသာအသံ
စစ္မွန္ေသာအသံ
HTC ၀မ္း X - စစ္မွန္ေသာအသံ

HTC ဖုန္းတြင္ရွိေသာ အသံသည္ ႀကြားေျပာဖို႔သင့္ေပသည္။ Beats Audio™ နွင့္ဆိုလ်ွင္ နားေထာင္ရတာ တကယ္ပဲျခားနားပါသည္။ ဂီတနားေထာင္ျခင္း (သို႔) ဂိမ္းေဆာ့ျခင္း၊ ရုပ္ရွင္ (သို႔) ဗီဒီယိုႀကည့္ျခင္း၊ (သုိ႔) သင့္ကားထဲတြင္နားေထာင္ျခင္း မ်ားတြင္ သင္သည္ အလြန္ နားေထာင္ေကာင္းျပီး စစ္မွန္သည့္အသံမ်ားရရွိမည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေပါင္းစပ္ထားေသာဂီတအေတြ႔အႀကံဳ ျဖင့္ သင့္ ဂီတစာႀကည့္တိုက္မ်ားအားလံုး၊ အႀကိဳက္ဆံုး အသံအက္ပ္မ်ား နွင့္ အင္တာနက္ ေရဒီယိုမ်ားတို႔ကို အဆင္သင့္ေသာေနရာတခုတည္းမွေန၍ တျပိဳင္နက္ လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳနုိင္သည္။
HTC ၀မ္း X - ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္း
ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္း
ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္း
HTC ၀မ္း X - ရိုးရွင္းေသာ ဒီဇိုင္း

ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ အေသးစိတ္တခုစီကို ေသခ်ာဂရုစိုက္သည္႔အတြက္ ဤဖုန္းသည္္ လွပျပီး အႀကမ္းခံေႀကာင္းေသခ်ာပါသည္။ ေခ်ာေမြ႔စြာ လံုးထားေသာ ေျပာင္လက္သည့္စႏၷရား ေဘးနံရံမ်ား ႏွင့္ 4.7 လက္မအရြယ္ဖန္သားျပင္၊ လြယ္ကူစြာကိုင္နုိင္ရန္ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေကြးေသာေနာက္ဘက္ျခမ္း၊ နွင့္ ခိုင္ခန္႔မႈျမင့္မားေအာင္ေပါင္းစပ္ထားေသာအျပင္အကာ တို႔သည္ ရိုရွင္းေသာ ဒီဇိုင္းနွင့္ ကိုက္ညီသည္။
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
HTC တြဲဖက္ပစၥည္းမ်ား
 • HTC Media Link HD
  HTC Media Link HD
 • HTC Media Link HD
  HTC Media Link HD
  သင္၏ဖုန္းမွ အဆင့္ျမင့္တီဗြီသို႔ HTC Media Link HD ႏွင့္ၾကိဳးမဲ့မ်ွေ၀ျခင္း။ ၄င္းသည္ ျမန္ဆန္အဆင္ေျပျပီး၊လံုး၀ၾကိဳးမပါပဲ သင့္အၾကိဳက္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။

  အေသးစိတ္အျပည့္အစုံကို ၾကည့္ပါ

အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား
အရြယ္အစား
134.36 x 69.9 x 8.9 mm
အေလးခ်ိန္
130 ဂရမ္ (ဘက္ထရီအပါ)
မ်က္ႏွာျပင္
4.7 လက္မ စူပါ LCD 2
ဖန္သားျပင္
1280 x 720 (HD, 720p)
CPU အျမန္နႈန္း

1.5 GHz, quad-core (ဂလိုဘယ္ ဗားရွင္း)

1.5 GHz, dual-core LTE ဗားရွင္း (ယူအက္စ္ေအ ႏွင့္ ေရြးထားေသာတိုင္းျပည္မ်ား)

Platform Android

HTC Sense™ 4 နွင့္ Android™ 4.0

Memory (မွတ္ႏုိင္စြမ္း)1

စုစုေပါငး္သိုေလွာင္မႈ: 32 GB1

RAM:1 GB

ကြန္ရက္2
HSPA/WCDMA:2
ဥေရာပ/အာရွ: 850/900/1900/2100 MHz
GSM/GPRS/EDGE:
850/900/1800/1900 MHz
Sensor မ်ား
 • ဂုိင္ရို အာရံုခံကိရိယာ
 • ဂ်ီ အာရံုခံကိရိယာ
 • ဒီဂ်စ္တယ္ အိမ္ေျမွာင္
 • အနီးကပ္ အာရံုခံကိရိယာ
 • ပတ္လည္အလင္းအာရံုခံကိရိယာ
ဆက္သြယ္ႏုိင္မႈ3
 • 3.5 mm စတီရီယို အသံဂ်တ္ခ္
 • NFC3
 • ေထာက္ကူေသာ aptX™ နွင့္ ပလူးတူးသ္ (Bluetooth® 4.0)
 • Wi-Fi®: IEEE 802.11 a/b/g/n
 • ဖုန္းမွ တြဲသံုး၍ရေသာ တီဗီြ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာ သုိ႔ မီဒီယာအားႀကိဳးမဲ႔ပို႔ရန္ အတြက္ DLNA®
 • USB (သုိ႔) HDMI ဆက္သြယ္မႈ(HDMI ဆက္သြယ္မႈအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ႀကိဳးလိုအပ္) (Bluetooth® 4.0) အတြက္ မိုဘိုင္းလ္ အဆင့္ျမင့္ ဗီဒီယို လင့္ခ္ နွင့္အတူ မိုင္ခရို-ယူအက္စ္ဘီ 2.0 (5-pin) အေပါက္
HTC ImageSense™ ႏွင့္ကင္မရာ
 • အလိုအေလ်ာက္ ဗဟိုခ်က္ခ်ိန္မႈ၊ ကၽြမ္းက်င္ေသာ LED ဖလဲရွ နွင့္ BSI အာရံုခံကိရိယာ(ပိုေကာင္းေသာ အလင္းနည္းမႈ ရိုက္ခ်က္မ်ားအတြက္) နွင့္ 8 မီဂါပီဇယ္ ကင္မရာ
 • F2.0 အလင္း၀င္ေပါက္ နွင့္ 28 mm မွန္ဘီလူး
 • 1080p HD ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ျခင္း
 • 1.3 မီဂါပီဇယ္ ေရွ႔ ကင္မရာ ( ဗီဒီယို ခ်ာတ္အတြက္ 720p)
 • နစ္ျမဳပ္ထားေသာ ပံုခ်စ္ပ္
 • HD ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတင္ေနတုန္း ဓာတ္ပံုရိုက္နုိင္သည္
 • ဆက္တိုက္ရိုက္ျခင္း မုဒ္သည္ ဓာတ္ပံုအဆင့္ဆင့္မ်ားကို ရိုက္ႏုိင္သည္
 • သင္ရိုက္မည့္ ပစၥည္း၏အကြာအေ၀းေပၚမူတည္၍ ေအာ္တို ဖလဲရွ က ကၽြမ္းက်င္စြာဆံုးျဖတ္ေပးနိုင္သည္
 • ဗီဒီယို တည္ျငိမ္ေစမႈအဂၤါရပ္က စိတ္အေနွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ တုန္ခါေနေသာ လုပ္ရွားမႈကို ဖယ္ရွားေပးသည္
 • အရည္အေသြးျမင့္လုပ္ရွားမႈေနွးဗီဒီယိုရိုက္နုိင္ျခင္း နွင့္ ျပန္ႀကည့္နုိင္ျခင္း
အသံစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ထားမႈ

Beats Audio™

မာလ္တီမီဒီယာ
အသံေထာက္ပံ့နုိင္မႈ ပံုစံ:
ျပန္ႀကည့္ျခင္း: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9)
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း: .amr
ဗီဒီယိုေထာက္ပံံံံ့နုိင္ေသာ ပံုစံ:
ျပန္ႀကည့္ျခင္း: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9), .avi (MP4 ASP and MP3)
မွတ္တမ္းတင္ျခင္း: .mp4
ဘက္ထရီ
စြမ္းရည :1800 mAh
 1. ဖုန္း၏ေဆာ့ဖ္၀ဲမွ ေနရာတခ်ိဳ႔ ယူထားေသာေႀကာင့္ သင္အသံုးျပဳနိုင္ေသာ သိုေလွာင္မႈ သည္ နည္းလိမ့္မည္

 2. မိုဘုိင္းေအာ္ပေရတာ နွင့့္္ သင့္တည္ေနရာေပၚမူတည္ျပီး ဥေရာပ နွင့္ အာရွ မွလြဲ၍ က်န္ေသာနယ္ပယ္တြင္ ကြန္ရက္ မ်ားျခားနားပါမည္။ အပ္လုဒ္ နွင့္ ေဒါင္းလုဒ္ လ်င္ျမန္မႈ နႈန္းသည္လည္း မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာ ေပၚတြင္ မူတည္မည္။

 3. NFC အသံုးျပဳနိုင္မႈသည္ မိုဘိုင္းေအာ္ပေရတာနွင့္ သင္၏တည္ေနရာေပၚမူတည္သည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္မိုဘို္င္း ေအာ္ပေရတာ နွင့္ စစ္ေဆးႀကည့္ပါ။

မွတ္ခ်က: ႀကိဳတင္သတိေပးျခင္းမရွိပဲ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းနိုင္သည္
ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးသားနားေသာဖုန္း

အခုအခါဖုန္းထြက္ရွိမႈတို႔မ်ားလာသည္ႏွင့္ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးကိုရွာရလြယ္ကူေအာင္၊ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္မ်ားအားလံုးကိုပါ ျမန္ဆန္စြာရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။’

အမ်ားစုေျပာေနၾကသည္မွာ - HTC One X+

ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္လိုအပ္ခ်က္အမ်ိဳးစံုတို႕အတြက္ ဖုန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကိုျပဳလုပ္ထားသည့္တိုင္ေအာင္၊ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔မွ သင္စိတ္ၾကိဳက္ေတြ႔ျပံဳးေပ်ာ္ေစမည့္ ဖုန္းတစ္မ်ိဳးတည္းကိုသာေထာက္ခံေပးလိုပါသည္။